Icon--npo spotify youtube twitter facebook instagram whatsapp linkedin mail search arrow-right menu arrow down clock Icon video audio camera snapchat theme location

Peter Leuhof

Misschien ondoordacht, maar zo pakte z'n vader het ook aan: de kinderen op bed leggen in kwantumkorting. Niet dat dat minder aandachtig was. Integendeel. Dat lopen door de gang, langs al die kamers van je dierbaren, allen aanschouwd door jouw God? Hoe gezegend kun je zijn? Deze nachtzoen krijgen we van communicatie-adviseur Peter Leuhof.