Icon--npo spotify youtube twitter facebook instagram whatsapp linkedin mail search arrow-right menu arrow down clock Icon video audio camera snapchat theme location

Jep Groenhagen

Van was maakte hij een fiere, rechtopstaande moeder met een baby in haar armen. Klaar om in brons gegoten te worden. Maar het beeld smolt in de zon. De moeder zeeg ter aarde en de baby smolt weg uit haar armen. Toch vereeuwigde hij dit smartelijke beeld in brons. Deze nachtzoen krijgen we van beeldhouwer Jep Groenhagen.