Icon--npo spotify youtube twitter facebook instagram whatsapp linkedin mail search arrow-right menu arrow down clock Icon video audio camera snapchat theme location

Ivo de Jong

God is een melodie en zelf is hij geen voor- maar een tussenganger. In zijn ruime binnenste ligt een kracht te slapen, zoals in dat Jezusliedje van weleer. In gebed zijn is ingebed zijn. Met wie zouden we beter de woelige baren van een onbestemde nacht kunnen invaren dan met deze dominee, Ivo de Jong?