Icon--npo spotify youtube twitter facebook instagram whatsapp linkedin mail search arrow-right menu arrow down clock Icon video audio camera snapchat theme location

Ruard Ganzenvoort

De nacht is bedoeld voor wat en wie het daglicht niet verdragen kan. Een schuilplaats voor de ongezienen, de verstotenen. Echt overal ter wereld klinkt datzelfde liedje. Vergetelheid en chaos, dat is wat ons wacht als de zon is verdwenen. Deze Nachtzoen krijgen we van hoogleraar theologie Ruard Ganzevoort.