Icon--npo spotify youtube twitter facebook instagram whatsapp linkedin mail search arrow-right menu arrow down clock Icon video audio camera snapchat theme location

Bram Moerland

De overtuiging van vandaag kan de gevangenis van morgen worden. Daarom is de nacht een zegen. Die geeft ons de gelegenheid onze zekerheden af te leggen op ons stapeltje uitgetrokken kleren. Dan kunnen we gerust gaan slapen in ons eigen naakte zelfvertrouwen. Worden als een kind met op-bed-legger en cultuurfilosoof Bram Moerland.