Icon--npo spotify youtube twitter facebook instagram whatsapp linkedin mail search arrow-right menu arrow down clock Icon video audio camera snapchat theme location

De Kapel

In deze tijd van zelfbenoemde genieën en supersterren overdenkt ds. Mirjam Kollenstaart de woorden van Paulus. 'Onderzoek jezelf en zie of de genade van God, de liefde van Jezus Christus en de kracht van zijn Geest door jou heen zichtbaar worden.' Want dán heb je een reden om trots te zijn!

Grenzen en veiligheid

Een groot deel van de Bijbelse verhalen gaat over de geschiedenis van Israël, het volk dat God heeft uitgekozen om een verbond mee te sluiten. En een deel van die verhalen gaat over de kaders van dat verbond. De afspraken. De geboden en de verboden. En die zijn nodig om het leven leefbaar te houden.

Israël is een volk onderweg. Ze is door God bevrijdt uit de slavendienst in Egypte, en is nu onderweg naar het land dat God aan haar heeft beloofd. Een land van melk en honing. Dat wil zeggen: een land van overvloed. Het is de plek waar Israël in vrijheid kan leven. Maar, dit is geen vrijheid in de zin van vrijheid – blijheid, lang leve de lol, leef er maar op los, doe maar lekker waar je zelf zin in hebt. Dat is wel vrijheid, maar dat is vooral egoïstische vrijheid en die vrijheid kan wel leuk en aardig zijn voor jou, maar die vrijheid houdt geen rekening met de ander en kan dus zelfs schadelijk zijn voor de ander.

De vrijheid die God zijn volk belooft, is vrijheid die goed is voor iedereen. En daarom is dat geen egoïstische vrijheid, maar is dat een vrijheid die gericht is op de hele gemeenschap. Het is vrijheid binnen grenzen. Ter bescherming van Israël.  

Vrijheid en grenzen – dat lijkt zo tegenstrijdig. Maar ik denk dat je het met mij eens bent dat vrijheid niet onbegrensd kan zijn. Kijk maar eens naar dit aquarium: als deze haaien de volledige vrijheid zouden krijgen, dan zou dat niet veilig zijn voor ons!

Vrijheid en grenzen – hoe tegenstrijdig het ook lijkt, ze horen bij elkaar. Dat zullen we straks horen als we uit het Bijbelboek Deuteronomium gaan lezen.

De opdracht die ons allemaal raakt

Vandaag gaat het over de grenzen die vrijheid beschermen. Ik lees daarover uit het bijbelboek Deuteronomium, hoofdstuk 13 vers 5: “Blijf de HEER, uw God, volgen en heb alleen voor hem ​ontzag. Leef zijn geboden na en luister naar hem; dien alleen hem en blijf hem toegedaan.

Israël is een volk onderweg: eerst leefde ze onder de harde hand van Farao, maar God heeft Israël verlost en meegenomen op weg naar het land van overvloed, het land waar Israël in de vrijheid die God geeft, mag leven.

Maar…die vrijheid wordt begrensd door de regels die God aan zijn volk geeft. Gedurende de reis door de woestijn tussen Egypte en het land van de belofte wordt duidelijk welke grenzen God stelt aan de vrijheid van Israël.

De Bijbeltekst die we net gelezen hebben heeft een duidelijke stelregel: het gaat om God de Heer en om Hem alleen. Volg hem. Heb voor hem ontzag. Houd je aan zijn geboden. Luister naar hem. Dien hem. Wees trouw aan hem. Het is een opdracht die niet alleen voor Israël klinkt, het is een opdracht die ons allemaal raakt.

Het leven in vrijheid is een leven waarin Israël van alles moet. En nog veel meer niet moet. Het ene juk heeft Israel net afgeworpen, en nu moet het weer een nieuw juk dragen. Eerst was Farao heer en meester over Israël, nu heeft zij een nieuwe heer: God, die zichzelf bekend heeft gemaakt als ‘Ik ben die ik ben’. Het juk dat Israël in Egypte droeg was haast ondragelijk. Israël ging eraan kapot – en dat was ook precies de bedoeling van Farao: hij wilde Israël uitroeien. Dát juk hoeft Israël niet meer te dragen, maar hoe zit dat dan met het juk dat God op Israël en op ons legt…?

Vrijheid om te laten schitteren

Het lijkt van de regen in de drup. Het juk van de slavernij in Egypte onder Farao’s heerschappij is afgeworpen. Maar daarvoor in de plaats heeft God zijn lijst met geboden en verboden bekend gemaakt. De vrijheid die God geeft, is niet onbeperkte vrijheid-blijheid-ga maar lekker los. Het is een begrensde vrijheid die zich richt op God.

In het evangelie van Mattheüs lezen we over het juk dat God op mensen legt. In hoofdstuk 11 vers 29 en 30 lezen we dat Jezus zegt: “Neem mijn juk op je en leer van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dan zullen jullie werkelijk rust vinden, want mijn juk is zacht en mijn last is licht.

Het juk dat God op mensen legt, is niet om te onderdrukken. God heeft Israël niet vrijgemaakt om haar vervolgens zélf uit te buiten. En hij heeft jou en mij niet vrijgemaakt van alle kwaad en duisternis om ons leven vervolgens zélf te verduisteren.

Wat God van je vraagt is nooit om je klein te houden, maar om je te laten schitteren. Denk nog maar even aan dat aquarium aan het begin van de uitzending: het is niet om de haaien daarin kapot te maken, maar om aan iedereen te kunnen laten zien wat voor een machtige, pracht-dieren het zijn.

Zo wil God ook jou laten schitteren. Het juk dat God op jou legt door Jezus is niet om je kapot te maken, maar om je dicht bij hem te houden – om je zonder twijfels en zorgen en angsten in zijn spoor te laten lopen, zodat – al stralend en schitterend – laat zien dat God de Heer is.

Dankzij jou

Veel programma's die de EO maakt, zijn mogelijk dankzij leden. Wil jij ook meedoen? Velen gingen jou al voor.
Samen voor een christelijk geluid in de media! Kijk wat jij kan doen: