Icon--npo spotify youtube twitter facebook instagram whatsapp linkedin mail search arrow-right menu arrow down clock Icon video audio camera snapchat theme location

Goed, beter, best!

Afscheid nemen is vaak heel moeilijk en verdrietig. Het kan dan een geweldige troost zijn als je weet dat het afscheid niet definitief is. Dat je weet dat je elkaar weer zult zien. Ds. Orlando Bottenbley leest een Bijbelgedeelte voor waarbij Jezus met zijn vrienden samen is en met hen spreekt over zijn afscheid. Jezus zegt daarin: 'Doch Ik zeg u de waarheid: Het is beter voor u, dat Ik heenga.' Hoezo kan zo'n afscheid nou beter zijn? vraag je je misschien af. In deze uitzending wordt er dieper ingegaan op die vraag.

In de laatste maanden voordat Jan Peter kwam te overlijden, mocht ik Jan Peter en Anneke begeleiden. Dat was een heel verdrietige periode, maar tegelijkertijd was het bijzonder en kostbaar. Er werd open en eerlijk over alles gesproken.

Naar mate het moment van afscheid naderde, spraken we ook daarover. Jan Peter wist het en vertelde dat hij het verdrietig vond om afscheid te nemen van Anneke, zijn vrouw, en van hun kinderen en kleinkinderen. Anderzijds zag hij er ook naar uit, omdat hij wist dat hij bij zijn sterven naar Jezus, zijn verlosser, ging en dat hij het goede zou inleveren voor het beste.

Afscheid nemen is vaak heel moeilijk en verdrietig, maar het is een geweldige troost als je weet dat het afscheid niet definitief en voorgoed is, omdat er een weerzien zal plaatsvinden.

Ik lees Johannes 16:7 met u, waarbij Jezus met zijn vrienden samen is en met hen over zijn afscheid spreekt. 

Het goede verruilen voor het beste

In dit gesprek heeft de Here Jezus het over zijn terugkeer naar zijn Hemelse Vader, dus over zijn Hemelvaart. De relatie tussen Hem en zijn vrienden was zo hecht en vertrouwd, dat de mannen helemaal van de kaart waren. Ze konden het niet geloven dat er een eind zou komen aan hun gezamenlijk optrekken, waarbij de Here Jezus zijn hart en leven met de mannen deelde.

Datzelfde zag ik ook bij Anneke. Zij en Jan Peter hadden zoveel jaren lief en leed met elkaar gedeeld en hun leven was zo met elkaar verweven geraakt, dat zij zich niet kon voorstellen om nu zonder Jan Peter verder te moeten.

Het is in dat verband dat Jezus de horizon voor zijn vrienden – en dus ook voor ons – opent met de bijzondere woorden: “Maar Ik zeg u de waarheid: Het is beter voor u, dat Ik heenga”. Hoe is dat mogelijk? Kan dat wel? We hebben het toch zo goed met elkaar?

Toch spreekt Jezus deze woorden omdat Hij weet waar Hij naartoe gaat. Hij gaat naar de Vader om het beste mogelijk te maken. Meestal is het moeilijk voor ons om het goede en betere los te laten ter wille van het beste. Zoals een jonge vrouw de goede en vertrouwelijke band met haar lieve ouders moet loslaten ter wille van het beste dat ze tegemoet gaat in het huwelijk met haar man.

Jezus belooft de Trooster

Het is prachtig te lezen hoe de Here Jezus zijn vrienden helpt door hen duidelijk te maken wat het beste onder meer inhoud. In ons Bijbelgedeelte uit Johannes 16 noemt de Here Jezus een aantal zaken waardoor zijn vrienden, en ook wij, bemoedigd worden.

Het eerste dat Hij noemt, is dat Hij de Trooster zal zenden. In hoofdstuk 14 had Hij hem al geïntroduceerd en Hem de andere Trooster genoemd.

Geweldig dat de Here Jezus daarmee aangeeft dat de Heilige Geest, die de andere Trooster is, van hetzelfde soort is als Jezus. Met andere woorden, dezelfde troost en hulp die zijn vrienden van Hem in de afgelopen jaren hebben ontvangen en ervaren, precies dezelfde hulp en troost zal de Heilige Geest hen ook geven.

Hij noemt de Geest ook de Geest der waarheid, die hen bij alle verwarring in het leven de weg zal wijzen naar de volle waarheid. Dat geldt vandaag in nog sterkere mate voor ons. Midden in deze leugenachtige wereld waarin we leven, is het een voorrecht om door de Geest der Waarheid geleid te worden. Hij helpt ons om waarheid en leugen te onderscheiden.

Het is zo rijk dat de Heilige Geest ons door middel van het lezen van de Waarheid – Gods Woord, de Bijbel – helpt om in ons dagelijks leven de weg van de waarheid te vinden. Maar die Geest overtuigt ons ook van wat zondig in ons is en Hij geeft ons de kracht om afstand te nemen van wat God niet goed vindt.

Het laatste dat de Here Jezus in dit verband noemt, is dat de Heilige Geest onze relatie met de Vader en de Here Jezus zal helpen verdiepen. Dat zorgt voor een intieme verbondenheid. Dat is echt het allerbeste dat we ons kunnen bedenken en daarom is het beter voor ons geweest dat de Here Jezus naar de hemel is gegaan.

Dankzij jou

Veel programma's die de EO maakt, zijn mogelijk dankzij leden. Wil jij ook meedoen? Velen gingen jou al voor.
Samen voor een christelijk geluid in de media! Kijk wat jij kan doen: