Icon--npo spotify youtube twitter facebook instagram whatsapp linkedin mail search arrow-right menu arrow down clock Icon video audio camera snapchat theme location

De eerste martelaar

Ds. Arie van der Veer neemt jou mee langs het verhaal van Kaïn en Abel. Het verhaal van de broer die zijn andere broer vermoordt vanwege zijn rotsvaste geloof. Nog altijd worden mensen vervolgd en gedood vanwege hun geloof in God. Waarom stopt God al dat geweld niet? In deze uitzending wordt dieper ingegaan op deze vraag.

Abel was de eerste martelaar uit de geschiedenis. Hij werd door zijn broer Kaïn vermoord, en dat alles had te maken met het geloof. Kaïn voelde aan en zag ook dat zijn broer een betere relatie met God had. Dat kon hij niet uitstaan. Hij wilde de grootste, sterkste zijn, en voor God de beste zijn. Dat lukte hem niet. Hij had er zijn hoofd wel bij, maar dat gold niet voor zijn hart. Geloven is nooit een kwestie van berekening, maar van vertrouwen.

Een moord is altijd verschrikkelijk; helemaal als het moorden gebeurt om het geloof. En dit was ook nog een broedermoord. Wist u dat er vandaag Christenen vervolgd en gedood worden? De bekendste landen waar dit gebeurt zijn Pakistan en Noord-Korea.

Abel was de eerste van duizenden, misschien wel honderdduizenden. Ze zijn geslacht, staat er, om het woord van God en om het getuigenis. En dan heb ik het over christenen. Maar laten we miljoenen anderen niet vergeten; de Joden die omkwamen in de 2e Wereldoorlog. Vermoord worden om je geloof. Waarom blijft dat doorgaan? Nog sterker: waarom laat God dat door gaan?

Het getuigenis van martelaren

Wanneer mensen vermoord worden, zijn daar allerlei redenen voor. Een van die redenen kan zijn dat geprobeerd wordt mensen de mond te snoeren. Het opvallende is dat vaak met die moorden het tegendeel wordt bereikt. Vroeger werd wel gezegd dat het bloed van de martelaren als zaad is voor het evangelie. Zo is het met Abel gegaan. God zei het al tegen Kaïn: Wat heb je gedaan?’ zei de HEER. ‘Hoor toch hoe het bloed van je broer uit de aarde naar mij schreeuwt’. (Genesis 4:10) En dat bloed is blijven roepen. Hoor maar wat de Bijbel zegt: “Door zijn geloof had het offer dat Abel aan God bracht meer waarde dan dat van Kaïn. Over Abel wordt dan ook lovend gesproken als over een rechtvaardige – God zelf liet zich prijzend uit over zijn gaven –, en door zijn geloof klinkt zijn stem nog steeds, ook al is hij gestorven.” (Hebreeên 11: 4)

We weten weinig van Abel, en toch wordt zijn naam in het Nieuwe Testament genoemd. Hij staat vooraan in de rij van geloofshelden: Abel is niet voor niets gestorven.

Weet u trouwens waar het woord martelaar van afstamt? Het woord 'martelaar' stamt af van het Griekse woord 'martur' en betekent 'getuige'. Martelaren getuigen dus niet alleen tijdens hun leven, maar ook na hun dood, op aarde. Maar wist u dit? OOK  in de hemel.

Martelaren worden geëerd

Wist u dat in de hemel gebeden, verlangd, en tot God geroepen wordt om een eind te maken aan al het onrecht op aarde? Johannes zag in een visioen een altaar waar bloed aan kleefde. Dat bloed was van mensen die op aarde om het leven waren gebracht: bloed van martelaren. Onschuldig bloed, van duizenden mensen. Hij hoorde dat bloed roepen. “Heer doe ons recht.” En God luisterde. Zo is God altijd. God hoort ook uw en jouw gebeden. Hij houdt zich niet doof, integendeel. Maar niemand weet beter dan God wat er allemaal nog te gebeuren staat. En de laatste strijd die staat te wachten. Daarom lees je dat God geduld vraagt. Hij zal Zijn werk afmaken en maakt alle dingen nieuw.

Weet je wat God in dat visioen wel deed? De martelaren kregen witte kleren. Wit is een kleur die in het bijzonder bij God hoort, Jezus in de hemel, bij de engelen, bij de hemel, bij de overwinning. Terwijl de strijd op aarde nog aan de gang is, worden de martelaren in de hemel geëerd als overwinnaars.

Dankzij jou

Veel programma's die de EO maakt, zijn mogelijk dankzij leden. Wil jij ook meedoen? Velen gingen jou al voor.
Samen voor een christelijk geluid in de media! Kijk wat jij kan doen: