Icon--npo spotify youtube twitter facebook instagram whatsapp linkedin mail search arrow-right menu arrow down clock Icon video audio camera snapchat theme location

Jezus volgen maakt blij

Dwars door tegenslag toch ook vreugde vinden in jouw leven. Is zoiets mogelijk? Volgelingen van Jezus worden in de Bijbel blijde mensen genoemd. Maar dat betekent zeker niet dat zij zonder zorgen zijn. Hoe kan je dan toch vreugdevol in het leven staan? Ds. Orlando Bottenbley zal daar in deze uitzending antwoord op geven.

Wat is blijdschap?

Ik kan mij nog die jongen herinneren die na de derde poging zijn rijbewijs haalde. Hij was ontzettend blij en sprong een gat in de lucht. Maar ook toen dat jonge echtpaar hun eerste kindje kreeg.  Ze waren echt dolgelukkig, het straalde van ze af. Ik denk aan Annelies van 5 jaar toen ze op haar verjaardag cadeautjes kreeg, wat was ze toch gelukkig en blij. Henk zat vol spanning bij de specialist te wachten op de uitslag van het onderzoek; Is het kwaadaardig of niet? De tranen liepen over zijn wangen van blijdschap toen hem werd verteld dat het niet kwaadaardig was. Zo zou ik door kunnen gaan om heel veel gebeurtenissen en omstandigheden te noemen waarbij wij mensen blijdschap, vreugde en dankbaarheid ervaren.

Ieder mens heeft en beleeft een mate van blijdschap en probeert dat te vermeerderen en te vergroten.  Wij zoeken allemaal voldoening in het leven want het geeft ons blijdschap en vreugde. Ik ben benieuwd waarin jij voldoening, blijdschap, vreugde in zoekt en vindt.

Het leven van sommige mensen is soms erg lichtzinnig en het is soms ook verbazingwekkend hoe mensen juist daar hun blijdschap en vreugde in zoeken. 

Ik moet daarbij denken aan wat er in de Bijbel staat geschreven in 2 Tim 3:4, waar staat dat mensen meer liefde voor genot hebben dan voor God .Het is zoiets als een man die meer blijdschap met zijn auto ervaart en beleeft, dan in zijn relatie met zijn vrouw of als mensen die meer blijdschap beleven aan het feest vieren en lol maken, dan aan hun gezin. De dingen en gebeurtenissen die ons blij maken, zijn vaak kort van duur en zijn erg broos.

Het was voor mij een enorme eyeopener toen ik ontdekte dat blijdschap een aspect van je karakter kan zijn en worden. In dat geval zijn het niet meer de gebeurtenissen en omstandigheden die ons wel of niet blij en gelukkig maken, maar kun je ONDANKS de gebeurtenissen en omstandigheden een blij en gelukkig mens zijn.

Omstandigheden zijn betrekkelijk

In de Bijbel spreekt over de vrucht van de Heilige Geest en somt vervolgens 9 karaktereigenschappen op, waaronder blijdschap. Ik vergelijk die vrucht altijd met een sinaasappel. Het is een vrucht die uit meerdere moten bestaat.

De persoon van de Heilige Geest, die in volgelingen van Jezus woont, laat in ons Zijn vrucht groeien. Daardoor ontstaan en groeien in ons leven de karaktereigenschappen zoals liefde, blijdschap, vriendelijkheid, zelfbeheersing enz. Deze eigenschappen horen daarom tot de kenmerken van mensen die in relatie met Jezus leven.

 

Zij staan daardoor bekend als blijde mensen. Dat betekent niet dat zij geen tegenslagen en teleurstellingen in hun leven meemaken. Soms gaan ze ook zuchtend door het leven. Deze zaken zijn hen niet vreemd. Toch bepalen die omstandigheden hun leven niet. Inhun omgeving zullen zij toch bekendstaan als blije en vreugdevolle mensen.

 

Een van de voorbeelden die mij diep raakt, staat in 2 Cor 8:1 “Broeders en zusters, wij willen u niet onthouden wat Gods genade tot stand heeft gebracht in de gemeenten van Macedonië:  ze zijn door ellende zwaar op de proef gesteld, maar vervuld van een overstelpende vreugde en ondanks hun grote armoede zeer vrijgevig.”

Wat mooi dat dit Bijbelgedeelte in de eerste plaats spreekt over wat Gods genade in het leven van deze gelovigen tot stand heeft gebracht.

Dat komt niet door hun eigen inspanning of kracht. Vervolgens worden hun omstandigheden beschreven, die niet echt rooskleurig zijn. Door ellende werden zij zwaar op de proef gesteld en zij kenden grote armoede.

Wij zouden snel concluderen zij onder hun omstandigheden gebukt zoude gaan en dat zij depressief en ongelukkig moeten zijn. Toch blijkt dat Gods genade zo krachtig in hen werkt, dat zij midden in die omstandigheden overstelpende vreugde kende. Dat is mogelijk omdat niet de gebeurtenissen en omstandigheden hun blijdschap bepalen, maar het werk van de Heilige Geest in hen.

De blijdschap van Jezus

In Johannes 15:11 spreekt Jezus over Zijn eigen blijdschap. Hij heeft onverwoestbare en eeuwige blijdschap waar Hij ons in wil laten delen. Ik kan het illustreren met de geschiedenis van het joodse volk in het OT.

Nadat God het volk door Mozes uit hun afschuwelijke situatie in Egypte heeft bevrijdt, brengt Hij ze naar de Sinaï woestijn waar Hij ze ontmoet. Terwijl het volk de komende maanden en jaren door de woestijn trekt, geeft God ze drie grote feesten die ze elk jaar moeten vieren. Midden in omstandigheden, die niet comfortabel zijn, mag het volk leren blijdschap te beleven door zich in God te verblijden. Ze moesten leren dat de vreugde van de Here hun kracht is.

Als wij opnieuw kijken naar het vers uit Johannes 15: 11, zien wij dat de Here Jezus zijn blijdschap in ons wil laten blijven. Dus dat het verweven raakt met ons leven waardoor dat de basis wordt van ons dagelijks bestaan. Dat is alleen mogelijk als wij een dagelijkse relatie of omgang met Hem hebben. Het is heel bijzonder dat het slot van de tekst zegt dat zijn blijdschap dan ook onze blijdschap wordt. 

Je kunt het ook anders zeggen, namelijk dat je vreugde ervaart in en door de dingen en het leven zoals Jezus dat beleeft.

Persoonlijk heeft dit een geweldige verandering in mijn leven gebracht. Ik leer nog steeds blij te zijn met dat waar God blij mee is. Ik ervaar dat in kleine en in grote dingen, in materiële en in immateriële zaken. In Filippenzen 4: 4 staat het zo geschreven: “Laat de Heer uw vreugde blijven; ik zeg u nogmaals: wees altijd verheugd

Dankzij jou

Veel programma's die de EO maakt, zijn mogelijk dankzij leden. Wil jij ook meedoen? Velen gingen jou al voor.
Samen voor een christelijk geluid in de media! Kijk wat jij kan doen: