Icon--npo spotify youtube twitter facebook instagram whatsapp linkedin mail search arrow-right menu arrow down clock Icon video audio camera snapchat theme location

Jezus roept God en Zijn Vader

Goede Vrijdag. Jezus is door de straten van Jeruzalem geleid en op de heuvel Golgotha aangekomen. Hij is aan het kruis geslagen. Bespot en verguisd door mensen om hem heen. 'Kruisig Hem', had de menigte geroepen. En Pilatus was erin meegegaan. Daar hangt Hij. Tussen hemel en aarde. Gelukkig is dit niet het einde. Jurjen ten Brinke vertelt waarom juist deze indrukwekkende gebeurtenis het ultieme bewijs is van Gods vaderliefde voor ons.

'Wat doe je nou?'

Ken je de situatie dat je boos bent op één van je kinderen? Er is iets gebeurd wat echt niet kan, en dan vooral ook: nadat je al waarschuwingen hebt gegeven. Je bent teleurgesteld en voor je het weet spreek je met flinke stemverheffing je frustratie uit. ‘Wat dóe je nou! Luister eens!’ Waarop je kind – afhankelijk van zijn of haar leeftijd, temperament en karakter – óók boos wordt. Dat ‘ie het niet expres deed. Of dat jij als vader of moeder niet zo moet zeuren. En dan: loopt hij of zij driftig naar boven, roept ‘je bent stom! Je houdt niet van me!’ en de deur van de woonkamer wordt hard dicht gesmeten. Je wordt daar nóg bozer van, maar je houdt je in.

Ik hoop dat je als ouder de moed hebt om het daar dan níet bij te laten, ook al ben je zelf misschien wel zo opgevoed. Je gaat na 5 of 10 minuten naar boven en je zit naast je kind op het bed. ‘Dit willen we allebei niet. Kom eens hier. We moeten dit uitpraten. Maar ook een dikke knuffel erop geven.’ Als je op dat moment (ik heb het geregeld geprobeerd) te snel zegt ‘wij houden van elkaar, ik ben je papa, jij bent mijn lieve dochter’, dan gaat het alsnog mis. ‘Ik ben je lieve dochter niet…!’

Goede Vrijdag

Jezus is door de straten van Jeruzalem geleid en op de heuvel Golgota aangekomen. Hij is zojuist aan een kruis geslagen. En hangt daar, bespot en verguisd door mensen om hem heen. ‘Kruisig Hem’, hadden ze geroepen. En Pilatus was er in mee gegaan. Daar hangt Hij. Tussen hemel en aarde.

Als we een paar uur verder zijn gebeurt er iets bijzonders. We lezen het in Markus 15:34:
“Aan het einde daarvan in het negende uur, gaf Jezus een schreeuw en riep luid: ‘Eli, Eli, lema sabachtani? Dat wil zeggen: ‘Mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten?’”
Jezus voelt zich verlaten! Hij ís ook verlaten. En dan gebeurt het. Hier, als Jezus het op zijn allermoeilijkst heeft, spreekt hij niet tot zijn Vader maar tot zijn God. Er is een afstand gekomen. Jezus hangt aan het kruis en Hij is door God de Rechter veroordeelt. Want God ziet niet dan geen Jezus zonder zonde, maar Hij ziet Jezus met de zonde van mij en jou. En die zonde wordt gestraft. Wat heftig. Zo zwaar dat Jezus zich helemaal eenzaam voelt. En geen steun meer krijgt van Zijn Vader. Dat… is wat Hij uit liefde voor jou en mij heeft gedaan.

Als je dat tot je door laat dringen! Jezus, Gods Zoon, die naar de aarde kwam om de wereld met God te verzoenen, die hangt daar… aan het eind van de missie. Missie mislukt? Missie geslaagd? Een missie… waarin iedereen, ja zelfs God Zelf, Hem heeft verlaten. Hoe heftig is dat. Maar wat ben ik blij dat Hij dat heeft gedaan. Want door het sterven van Jezus hoeft God naar mij niet meer langer God de Rechter te zijn. Hij is mijn Vader geworden. Omdat God ziet dat Jezus voor mijn fouten betaalde.

Gods Vaderliefde

Jezus citeerde een Psalm uit het Oude Testament, Psalm 22. Over ‘door God verlaten worden’. Een Psalm die je misschien herkent in je eigen leven. Niet altijd, maar wel af en toe. Of zelfs heel regelmatig. ‘God, waar bent U toch in mijn leven!?’

Maar daar eindigt het verhaal van de kruisiging niet mee. We lezen nog een Bijbeltekst. Dit keer uit Lucas 23:46 “En Jezus riep met luide stem: Vader, in Uw handen leg Ik mijn geest. Toen Hij dat gezegd had, blies Hij de laatste adem uit.”

Opnieuw citeert Jezus een Psalm. Dit keer de 31e. Daar staat: In Uw handen beveel ik mijn geest. En Jezus voegt er het woordje ‘Vader’ aan toe. Hij weet en ervaart kennelijk weer dat God als Vader zorgt. Er was. Er is. En er zal zijn!

Psalm 31 is door David geschreven en het is geen dodenklacht of treurig lied… David spreekt juist uit in die Psalm dat hij blij is dat de Here hem niet aan de vijanden en goddelozen heeft overgegeven, maar hem ‘in de ruimte’ gezet heeft! ‘HEER, trouwe God, u verlost mij!’ zegt hij er.

Jezus spreekt, daar aan het kruis. Hoe is er vanuit de hemel toegekeken, op dat moment? Wat gaat er in de Vader om als Hij ziet hoe Jezus geslagen, bespot, gefolterd en gekruisigd wordt? De hemel zal de adem hebben ingehouden. God kijkt toe, maar grijpt niet in. Het is niet zo dat God machteloos is en niet weet wat Hij nu moet doen. Het grote wonder van dit moment is dat God ons zo onvoorstelbaar liefheeft, dat Hij ervoor kiest op het meest cruciale moment van de wereldgeschiedenis niet in te grijpen. Hij besluit Zijn almacht níet te gebruiken. Alleen de God, die alle macht in hemel en op aarde heeft, is in staat deze macht voor bepaalde tijd neer te leggen, door niet in te grijpen als bewijs van Zijn enorme Vaderliefde voor ons! Ook voor jou. Omdat Jezus voor je stierf. Geloof je dat!?
 

Dankzij jou

Veel programma's die de EO maakt, zijn mogelijk dankzij leden. Wil jij ook meedoen? Velen gingen jou al voor.
Samen voor een christelijk geluid in de media! Kijk wat jij kan doen: