Icon--npo spotify youtube twitter facebook instagram whatsapp linkedin mail search arrow-right menu arrow down clock Icon video audio camera snapchat theme location

Palmpasen

Feestdagen worden commercieel gemaakt. Zo ook Palmzondag. Maar waar gaat Palmpasen echt over? We vieren dan onder andere dat Jezus op een ezel Jeruzalem binnenrijdt. En wat dat betekent voor ons? Ds. Mirjam Kollenstaart geeft daar antwoord op.

Feestdagen worden commercieel gemaakt. Christelijke feestdagen met hun rituelen kennen seculiere varianten. Kerst met de kerstboom, de kerstman, kerstcadeautjes. Pasen met de paashaas, (chocolade)eieren, paastakken, paasstol. Welk ritueel hoort nou bij Palmzondag? De Palmpasenstok.

Maar waar gaat Palmzondag, oftewel Palmpasen, nou werkelijk om? Het traditionele antwoord is: de intocht in Jeruzalem. Daar hoort het beeld bij van Jezus op een ezel, met allemaal uitgelaten mensen om hem heen. Ze leggen hun jassen op de grond als een rode loper en zwaaien met takken en bladeren van de bomen. En zo rijdt Jezus Jeruzalem binnen. Maar wat betekent dat binnengaan in Jeruzalem eigenlijk?

Hosanna roepen en toch niet weten wat je afwijst…

Jezus rijdt Jeruzalem binnen. Op een ezel. Allemaal mensen om hem heen. Zijn leerlingen. Andere mensen die hem in de afgelopen jaren gevolgd hebben. Mensen die misschien wel door hem genezen zijn. Bevrijd zijn. Vergeven zijn. Uitgelaten van vreugde roepen ze:  ‘Hosanna! Gezegend hij die komt in de naam van de Heer. Gezegend het komende koninkrijk van onze vader David. Hosanna in de hemel!’ Maar wat zeggen ze daar nou eigenlijk mee? En is dat iets wat jij en ik met hen kunnen meeroepen?

Het zijn woorden uit Psalm 118. Een Psalm die iets verderop in het evangelie van Marcus nogmaals klinkt: “De steen die de bouwers afkeurden is de hoeksteen geworden. Dankzij de Heer is dit gebeurd, wonderbaarlijk is het om te zien.”

Aan de ene kant wordt Jezus binnengehaald als de langverwachte Messias, de redder van het volk Israël. Dat is ook wat zijn naam betekent. Jezus betekent: God redt. En als de mensen ‘hosanna’ roepen, dan hebben ze het over de redding die God geeft. Dat is het sleutelwoord. Redding. Degene die redding brengt.

Maar tegelijkertijd wordt die redding niet door iedereen herkend en wordt de redder niet door iedereen erkend. Dat is die steen die afgekeurd werd: onbruikbaar, waardeloos. Maar de mensen hebben geen idee wie ze afwijzen. Hebben geen idee wat ze afwijzen. En jij en ik…herkennen wij de redding die God geeft?

De Redder is in aantocht

De man die op een ezel de stad Jeruzalem binnenrijdt, is degene wiens naam is ‘God redt’. Hij is degene die Gods redding belichaamt. Maar lang niet iedereen heeft het door. En daarom wijzen ze Jezus af. Verwerpen hem zoals bouwvakkers op de bouwplaats een steen keuren en afdanken.

We verlangen misschien wel naar redding. Omdat we geen andere houvast meer hebben. Maar tegelijkertijd is het soms zo moeilijk om te geloven dat Jézus die redding is.

Het bijzondere van God is dat Hij niet afhankelijk is van ons ‘hosanna’ en dat Hij redding geeft ondanks onze afkeuring. Wij zijn wispelturig en zwalken tussen geloof en ongeloof. Maar God is altijd dezelfde. Degene die redding brengt. Dat is waar Palmpasen over gaat. De redder is in aantocht.

Dankzij jou

Veel programma's die de EO maakt, zijn mogelijk dankzij leden. Wil jij ook meedoen? Velen gingen jou al voor.
Samen voor een christelijk geluid in de media! Kijk wat jij kan doen: