Icon--npo spotify youtube twitter facebook instagram whatsapp linkedin mail search arrow-right menu arrow down clock Icon video audio camera snapchat theme location

Schuld belijden maakt je blij

Boetedoening, het klinkt wellicht heel zwaar, maar wist je dat dit juist heel bevrijdend kan werken? Dat zonden belijden vaak de weg is tot hernieuwde vreugde? Ds. Arie van der Veer gaat hier dieper op in en dat doet hij aan de hand van een psalm die zijn moeder altijd graag zong.

Psalm 6

Op het rooster staat Psalm 6. Die Psalm deed mij direct aan mijn moeder denken. Het was een Psalm die zij heel vaak zong. Ik hoor haar nog zingen:

O HEER', Gij zijt weldadig;
Straf mij niet ongenadig
In Uwen toornegloed,
Ai, matig Uw kastijden;
Sla mij met medelijden,
Gelijk een vader doet.

In de woorden van de oude berijming:
Vergeef mij al mijn zonden,
Die Uwe hoogheid schonden;
Ik ben verzwakt, o HEER!
Genees mij, red mijn leven;
Gij ziet mijn beend'ren beven;
Zo slaat Uw hand mij neer.

David dichtte Psalm 6 toen hij met heel veel tegenslag te maken had. Wat het precies is geweest, is niet duidelijk. Het zouden persoonlijke zonden kunnen zijn, maar ook vijanden, die het hem heel lastig maakten. David geeft anderen daar niet de schuld van, maar zichzelf. Vandaar die sombere toon.

Als het om het geloof gaat, was mijn moeder ook somber. Dat kwam door haar karakter, haar opvoeding, en door haar visie op hoe en wie God is. Had zij last van grote zonden? Niet dat ik weet. Voor haar was God heel groot en tegenover die God voelde zij zich nietig en klein.

Eigenlijk vind ik dat ook: Wie is God en wie ben ik? Toch zing ik Psalm 6 minder vaak dan zij het deed. Maar ik vind die Psalm mooi. Er zit veel nostalgie bij. Ik houd van die wat slepende melodie. Het geeft me direct het gevoel van vroeger, maar het raakt het me ook om meer! Om andere dingen, die ik soms toch vergeet. Zaken die moeder door dat zingen me toch leerde.

Boetepsalmen

Psalm 6 is een boetepsalm. De eerste van zeven. Ooit waren die boetpsalmen heel populair in de kerk. Ik heb ze vaak gezongen. Psalm 51: ‘Gena o God, gena hoor mijn gebed.’ En niet te vergeten Psalm 130: ‘Uit diepte van ellende’.  Tegenwoordig zingen we ze veel minder in de kerk: we zingen Opwekking. De naam is al veelzeggend. Het zingen van opwekkingsliederen en boetepsalmen, lijkt op twee verschillende werelden. En dat is het ook in de praktijk geworden. Soms tot werelden die elkaar niet begrijpen. Nog sterker veroordelen. Wat hebben we elkaar nodig!

De Bijbel kent 150 psalmen. Boetepsalmen, maar ook psalmen waarin God geprezen en gedankt wordt. Het is goed God te prijzen om zijn liefde en trouw. Het is heerlijk om te getuigen van vergeving. Maar het is ook goed om te belijden wat er fout ging in ons leven met God. Om het met een oud woord te zeggen: je voor God te verootmoedigen. Je klein te maken voor God.

In de kerk gaan staan om God te loven en te prijzen, ik kan uit ervaring zeggen dat dat heerlijk is. Niet statisch blijven zitten, maar uiting te geven aan de blijdschap die in je leeft. Iemand van wie je veel houdt, vlieg je toch ook om de nek.

Het is ook goed te buigen, te knielen, je schuld en je zonden te belijden, en dat raken we wat kwijt. Daar uiting aangeven door letterlijk te knielen is in protestantse diensten allang verdwenen. Maar wat is het goed om ook dat te doen. Wist je dat ook dat juist heel bevrijdend kan werken. Dat boetedoening, zonden belijden vaak in die boetepsalmen de weg is toch hernieuwde vreugde?

Schuld belijden werkt bevrijdend

Wanneer proefde de verloren zoon het meest de liefde van zijn Vader? Toen hij zijn zonden tegenover zijn vader beleed. ‘Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u, ik ben niet meer waard uw zoon genoemd te worden’ (Lucas 15:21).

U zult niet alle laatste verzen van die boetepsalmen kennen, maar wist u dat dat vaak heel uitbundige verzen zijn. Ook in Psalm 6 is dat het geval.
De HEER' wild' op mijn kermen,
Zich over mij ontfermen;
Hij heeft mijn stem verhoord,
De HEER zal, op mijn smeken,
Geen hulp mij doen ontbreken;
Hij houdt getrouw Zijn woord.

Schuld belijden voor God werkt bevrijdend. Er is geen heerlijker moment om in zo’n situatie als het ware de arm van God om je heen voelen. Zijn stem te horen. En dat is een belofte: ’Wie zijn zonde belijdt en laat die zal barmhartigheid geschieden’, zegt de Bijbel.

Je zonden verzwijgen remt de groei van je geloof.
David schrijft: Zolang ik zweeg teerden mijn botten weg’, (Psalm 32:3).
‘Red mij, geef mij de vreugde van vroeger’, (Psalm 51:14).

Psalm 6 zette me weer aan het denken. Aan de diepe ontroering die zich ook van je meester kan maken, als je je klein maakt voor God. Aan de momenten dat je stuk zat, en Hij er was. Als je zonden je aangrijpen en Hij er toch is. Zonde belijden, boetedoen en je verblijden in de HERE horen bij elkaar, versterken elkaar. verdiepen elkaar. Schuldbelijden, word je daar vrolijk van?’  Je zou zeggen van niet, maar de Bijbel zegt van wel.

Dankzij jou

Veel programma's die de EO maakt, zijn mogelijk dankzij leden. Wil jij ook meedoen? Velen gingen jou al voor.
Samen voor een christelijk geluid in de media! Kijk wat jij kan doen: