Icon--npo spotify youtube twitter facebook instagram whatsapp linkedin mail search arrow-right menu arrow down clock Icon video audio camera snapchat theme location

Het hart van God

Herken je dat je opeens verrast kan worden door een Bijbeltekst? En dat die tekst je iets van God laat zien? Een stukje van Gods hart? Andries Knevel vond zo'n onverwacht moment in Micha 6:3. 'Mijn volk, wat heb ik je misdaan, waarmee heb ik je gekweld, antwoord mij!' Deze woorden zeggen namelijk heel veel over God en Zijn hart, zo legt de presentator en theoloog uit.

Soms als je de Bijbel leest, kom je op onverwachte momenten God tegen, of liever, het hart van God. Kent u dat? Dat je opeens verrast wordt door een tekst, en dat die tekst je iets van God laat zien? Ik heb dat regelmatig als ik de kleine profeten lees. Soms zijn ze wat duister, en soms denk je: staat dat er? Zo’n Tekst is voor mij Micha 6:3 “Mijn volk, wat heb ik je misdaan, waarmee heb ik he gekweld, Antwoord mij!”

Dat volk is het volk Israël, dat het pad van de Here God verlaten heeft. Men is een eigen weg gegaan, los van God. Zoals dat zo vaak met hen gebeurde. God heeft ons zijn heilzame geboden gegeven. Zowel in het Oude Testament, als in het Nieuwe Testament, maar ook wij kiezen zo vaak onze eigen wegen. Daarom hoeven we ook niet op dat oude volk Israël neer te kijken.

Micha waarschuwt, en waarschuwt nog een keer, maar men luistert niet. Welvaart had het volk verdooft. Men leefde, net als wij nu, in een tijd, waarin het leek alsof het niet op kon, althans voor een grote groep in de samenleving, dus waarom zou je God nog nodig hebben? En ach, de weduwen en de wezen, en de vreemdelingen, daar bekommerde men zich niet zoveel om. Het was meer de mentaliteit van: laten we vrolijk zijn, want morgen is het voorbij.

Om te overdenken

  • Wanneer bent u voor het laatst verrast door een Bijbeltekst? Welke tekst was dat? Wat sprak u aan?
  • Hoe gaat u met waarschuwingen om die de Bijbel geeft?

Maar dan gebeurt het. God zegt, als jullie zo zijn, dan span ik een rechtszaak tegen jullie aan. Ik klaag jullie aan. Misschien dat jullie op die manier naar mij gaan luisteren.

Heel mooi beschrijft Micha, wat de Here God wil. “Sta op, laat de bergen uw rechtsgeding horen, laten de heuvels getuige zijn. Luister bergen naar het pleidooi van de Here.” Ziet u die rechtszaal voor zich?

  • Ik zie de getuigenbank en daar zit het volk Israël. Misschien wel beschaamd, misschien wel bang.
  • Ik zie de aanklager, de officier van justitie, dat is God. Want, staat er in vers 2, God klaagt Israël aan.
  • En ik zie de getuigen, een menigte van getuigen, want de Here God roept de schepping, zijn schepping op om getuige te zijn. Sta op bergen, kom maar op heuvels. Kom er allemaal maar bij, want de Here heeft een rechtsgeding tegen zijn volk.

Ik kan me zo voorstellen, dat het dan doodstil wordt. Je zult maar in de beklaagdenbank staat, terwijl de Here God zowel de aanklager, de officier van Justitie en de Rechter is.

Wie kan voor zijn aangezicht bestaan? Misschien kent u dat gevoel wel. Dat gevoel om telkens maar weer tegen de Here zondigen. Dat gevoel om te kort te schieten. Dat gevoel dat je de Hem verdriet doet, terwijl hij zoveel voor ons heeft gedaan.

Want wij leven in de periode van het Nieuwe Testament, en wij mogen weten van de komst van Christus en zijn verzoenend werk. En dan toch altijd maar weer dat tekortschieten, dat gevoel dat je uit liefde en dankbaarheid, er meer voor hem zo willen zijn, dan je nu doet.

Ja ik begrijp die situatie daar in de rechtszaal van de natuur, van de schepping in Israël wel. En ik begrijp dat de bergen en de heuvels en misschien ook wel alle dieren hun adem in houden. Wat gaat de aanklager, de rechter zeggen?

Om te overdenken

  • Wat roept het beeld van de rechtszaak bij u op, dat Micha beschrijft?
  • Welk gevoel zou het u geven als u in de beklaagdenbank of op de publieke tribune zou zitten?

Ademloos kijkt de schepping naar de aanklager. Ademloos kijkt men naar God. Hoe streng zal hij zijn? Wat zal het oordeel zijn, wat zal de straf zijn? Luitster: hij gaat spreken. “Mijn volk wat heb ik je aangedaan? Getuig maar tegen mij.” Hoor ik het goed? Wat zegt de aanklager? Wat zegt God? Wat heb Ik je aangedaan? Maar het was toch zo dat het volk, dat u en ik God iets hebben aangedaan? Ja, wij zijn de schuldigen, maar God keert de hele rechtszaak om. Kijk wat er gebeurt.

God staat op, en gaat in de beschuldigdenbankje, en de beschuldigde, het volk Israël, mag de rol van aanklager gaan spelen. De natuur houdt de adem in. Zien ze het goed? Is God zo? Mogen we hem aanklagen? Mogen tegen hem gaan getuigen?

Zo is onze God. Micha beschrijft op een prachtige manier hoe het hart van God is. God zegt hier tegen het volk en tegen ons: zeg maar wat je op mij tegen hebt. Vertel maar wat ik verkeerd heb gedaan. Daar zit hij, de machtige God, de schepper van hemel en aarde, hij zit in de beklaagdenbank. Dat was toen. Maar vele jaren later ging God nog een keer in de beklaagdenbank zitten. Op Golgotha, stierf hij voor onze zonden. Dat is als het ware de tweede keer. Op Golgotha zegt Jezus: zal ik de gang gaan, die jullie hadden moeten gaan? Zal ik in de beklaagdenbank gaan zitten. Zal ik het doen, voor jullie.

Als je zo over deze teksten nadenkt, over de beklaagdenbank uit Micha, en later op Golgotha, dan word je heel stil. Wat drukt dit beeld, en wat drukt deze gebeurtenis een onvoorstelbare liefde van God uit: Liefde voor dat weerbarstige volk, toen, en liefde voor u en voor mij.

Ja, dit is Evangelie voor mensen die weten dat ze zichzelf voor God niet mooi kunnen maken. Dit is evangelie voor mensen die zichzelf tegen vallen. Dit is evangelie voor mensen die worstelen met zichzelf, met hun zonden, met hun angsten, met hun twijfel. Dit is evangelie voor mensen die misschien wel aan het einde van hun krachten zijn gekomen.

Ik doe het wel zegt God. Wees maar stil. Wees maar niet bang. Kom maar uit die bank. Ik ben de weg voor jullie gegaan. Mijn bloed is gestort op Golgotha. En wanneer je dat gelooft, wanneer je daar je vertrouwen aan geeft, mag je met mij de weg gaan. Weg van de rechtszaal, terug naar het Vaderhart van God.

Om te overdenken

  • Wat betekent de vrijspraak die God geeft voor u? Welke consequenties trekt u daaruit voor uw leven?
  • Hoe praat u daarover met anderen?

Dankzij jou

Veel programma's die de EO maakt, zijn mogelijk dankzij leden. Wil jij ook meedoen? Velen gingen jou al voor.
Samen voor een christelijk geluid in de media! Kijk wat jij kan doen: