Icon--npo spotify youtube twitter facebook instagram whatsapp linkedin mail search arrow-right menu arrow down clock Icon video audio camera snapchat theme location

Goed leren spreken

Woorden. Ze kunnen goed doen. Ze kunnen kwaad doen. Ben jij je bewust van wat je spreekt? Ook de minder mooie woorden? De roddels die jouw mond verlaten wellicht? Woorden zijn vaak moeilijk terug te draaien. Daarom is het belangrijk om goed te leren spreken. Gelukkig vertelt Paul Visser over het perfecte voorbeeld van wie we mogen leren: Onze God.

De Bijbel geeft tips om op een betere manier met anderen te praten. Het laat je zien wat woorden uit kunnen richten en wat er gebeurt als je opbouwende woorden spreekt.

Wat woorden doen

Woorden kunnen mensen maken of breken. Door negatieve dingen over anderen te zeggen, kun je hen kapot maken. Het tegenovergestelde is ook waar (Spreuken 16:24): Met opbouwende woorden kun je mensen laten opbloeien. Positieve uitspraken doen mensen altijd goed (Spreuken 16:24).

Door geduldig met mensen in gesprek te gaan, kun je de weerstand die mensen tegen bepaalde dingen hebben, laten verminderen. (Spreuken 25:15) Woorden hebben effect. Hoewel wij dit weten, is het toch vaak moeilijk om de juiste woorden op de juiste tijd te zeggen. Voor je het weet flap je er iets uit en is het kwaad geschied. Het vraagt nogal wat om je tong te beheersen. (Jakobus 3:6)

Negatieve uitspraken gaan er bij anderen altijd gemakkelijk in (Spreuken 18:8). Daar wordt ook altijd snel naar geluisterd. Jacobus vergelijkt dit soort afbrekend gepraat met vuur uit de hel, dat alles aantast (Jacobus 3:6). Sommigen vallen hier opzettelijk op terug, omdat zij zich beter voor willen doen. Leugen en grofheid kan gebruikt worden om anderen te intimideren, waardoor ruimte gemaakt wordt voor nog meer misdadig gedrag. Zij denken onaantastbaar te zijn (Psalm 10: 6-7). Het is goed daar niet in mee te gaan. (Spreuken 26:4)

Kwaadspreken heeft niet alleen effect op anderen, het heeft ook invloed op je eigen leven. Je wordt er niet gelukkig van (1 Petrus 3: 10-11). Met de manier waarop je spreekt, laat je zien hoe je in het leven staat. Dat is steeds een kwestie van kiezen.

Om te overdenken

  • Op welke momenten ben jij je bewust van het effect van jouw woorden?
  • Wanneer gebruikte je in een gesprek met een ander woorden die je achteraf bezien beter niet had kunnen uitspreken?
  • Op welk gesprek kijk je dankbaar terug? Waardoor was dat gesprek goed?

 

Het beste voorbeeld

Als God spreekt, weet je wat je daaraan hebt. Je hoeft er bij Hem niet bang voor te zijn dat Hij zichzelf tegenspreekt. De dingen die Hij zegt zijn eenduidig en blijven daarom waardevol (Jesaja 40:8). God heeft geen bijbedoelingen, zodat het niet nodig is je af te vragen of Hij wel betrouwbaar is (Psalm 33:4). Vandaar dat je er goed aan doet keuzes op Zijn uitspraken te baseren (Psalm 119:105). Het geeft inzicht, die je anders niet zou hebben (Spreuken 2:6), en geeft stabiliteit in je leven (Mattheus 7:24).

Petrus, die een aantal jaar als discipel van Jezus met hem optrekt, onderkent de waarde van de woorden die Jezus spreekt. Wat Hij zegt is niet vluchtig, maar verandert levens voorgoed (Johannes 6:68). Die ontdekking wordt ook gedaan door een Joodse leider, die op een nacht met Jezus in gesprek raakt. In eerste instantie begrijpt hij niet wat hij van de uitspraken van Jezus moet denken. Als Jezus hem vertelt welke bedoeling God met de wereld heeft, komt dat over (Johannes 3: 2-10). Tegenover anderen neemt hij het daarom later voor Jezus op, als anderen in hun eigen gelijk vastzitten (Johannes 7: 50-52).

Een vrouw die een geschiedenis heeft waar je niet snel jaloers op wordt, voelt zich ook door Jezus aangesproken. Hoewel het gesprek met een heel praktische vraag begint, krijgen Jezus woorden voor haar al snel meer diepgang. Ze ontdekt dat Jezus niet zomaar iemand is: zij heeft met de Messias gesproken en begrijpt dat Hij haar wel accepteert. Ze kan het goede nieuws niet voor zich houden. Stadsgenoten horen dan ook wat Jezus vertelt en accepteren de liefde van God, waar zij iets van gehoord hadden, maar die zij nog niet kenden (Johannes 4: 7-42).

Het voorbeeld dat God geeft, vraagt om navolging. De liefde van God moet ook in ons spreken doorklinken. Door dat te doen, wordt God geëerd. Dat is gepast. (1 Petrus 4:11)

Om te overdenken

  • Welke uitspraken van God zijn belangrijk voor jou? Waarom is dat zo?
  • Wat valt jou op in de twee genoemde gesprekken die Jezus met mensen voerde?
  • He komt het dat Jezus geregeld anders op mensen reageert dan wat je zou verwachten?

Tips

Je kunt ongepast gepraat achter je laten door te beseffen dat God daar een hekel aan heeft (Psalm 101:7), en dat daarmee uiting wordt gegeven aan een verkeerde levenshouding (Mattheus 15:18). Het is beter om voor een opbouwende benadering te kiezen. Goedgekozen woorden zijn altijd welkom (Spreuken 25:11). Dat stemt mensen gelukkig (Spreuken 15:23).

Spreken mensen negatief over jou, betaal dan niet met gelijke munt terug. Het is beter om zelf positieve woorden te blijven gebruiken (Lukas 6:28). Het is goed voor anderen, en laat jou zelf ook Gods zegen ervaren (1 Petrus 3:9). Paulus vertelt christenen in Korinthe dat hij die keuze ook heeft gemaakt, ook al wordt er flink op hem en andere christenen neergekeken (1 Corinthiërs 4:13).

Het is verstandig om niet te snel te willen reageren. Dat voorkomt misstappen (Jakobus 1:19). Door beheerst te zijn, ontstaat er ook ruimte waarin God kan laten zien welke reactie de beste is (Spreuken 20:22). Blijf steeds dicht bij God. Voor David is het duidelijk dat je woorden dan het meest zegenrijk zijn (Psalm 37:30).

Om te overdenken

  • Wat heb jij nodig om (vaker) opbouwende gesprekken te voeren?

Dankzij jou

Veel programma's die de EO maakt, zijn mogelijk dankzij leden. Wil jij ook meedoen? Velen gingen jou al voor.
Samen voor een christelijk geluid in de media! Kijk wat jij kan doen: