Icon--npo spotify youtube twitter facebook instagram whatsapp linkedin mail search arrow-right menu arrow down clock Icon video audio camera snapchat theme location

God komt achterom

Er was voor de hoogzwangere Maria en haar man Jozef geen plaats in de herberg. Ds. Paul Visser vertelt dat het bijna lijkt alsof God zelf voor een gesloten deur staat. Hij komt zo ongezien. Logisch dat de mensen Hem niet zien staan. Als hij bij de voordeur niet welkom is, komt Hij wel achterom. Dat kan ook jou gebeuren, onverwacht.

In de nacht waarin Jezus werd geboren, gaat God gewoon achterom. De herbergier wist niet dat in de hoogzwangere Maria, Gods Zoon voor zijn deur stond en stuurt ze naar achteren. In het geboorteverhaal wordt niet over een stal gesproken. Waarschijnlijk was het op de binnenplaats, waar de dieren overnachtten. God verschijnt vaker een onopvallende manier. Het levert een bekend bezwaar op. ‘Wat zie je eigenlijk van God?’

Wat zie je eigenlijk van God?

Het gevoel dat God ver weg is en dat je weinig van Hem merkt, kan zich ook van gelovigen meester maken. De Psalmen geven daar voorbeelden van. ‘Ik heb geen idee waarom God mij afwijst’, vraagt de dichter van Psalm 43 zich af. Vijanden maken hem het leven zwaar. Het raakt hem zo, dat hij door zijn kleding laat zien hoe hij zich voelt (Psalm 43:2). David wordt door zorgen gekweld en voelt zich diep verdrietig. ”Hoe lang vergeet U mij nog?”, vraagt hij zich af (Psalm 13:2). Bij Asaf komt de gedachte boven dat God veranderd is: zou Hij Zijn genade vergeten zijn? Is Hij niet meer trouw? Is Zijn liefde verdwenen (Psalm 77:8-11)? Job voelt zich door God in de kou gezet (Job 13:24), en zelfs Jezus roept het uit (Matteüs 27:46).

Het wordt er niet gemakkelijk op als anderen de spot drijven met God en je met de vraag bestoken waar jouw God blijft (Psalm 44:11), helemaal als dit steeds herhaald wordt (Psalm 115:2, Psalm 42:4,11). De twijfel die ontstaat, kan ervoor zorgen dat je de deur voor God sluit (Joël 2:17) en naar iets anders op zoek gaat (Exodus 32:8), hoe onnavolgbaar dat ook is (Galaten 4:9).

Om te overdenken

  • Wanneer heb jij voor het laatst het gevoel gehad dat God ver weg was?
  • Hoe kwam dat? Wat gebeurde er toen? Wat heb jij tegen God gezegd?

 

God is stil aanwezig

Ook als we dat niet in de gaten hebben, is God dichtbij. De knecht van Elisa is bang voor het leger van de Arameeërs, dat de stad Dotan omsingeld heeft. Hij weet niet wat tegen dit leger ingebracht kan worden en spreekt zijn vertwijfeling tegen de profeet uit. Elisa stelt zijn knecht gerust en vraagt God hem te laten zien hoe God handelend aanwezig is (2 Koningen 6:15-17). God was er al bij, al was dat niet voor iedereen herkenbaar.

Op het heetst van de dag zit Jezus bij een waterput. Hij is er al. Dan komt er een vrouw naar die put om water te halen. Ze ontvlucht haar dorpsgenoten op dat tijdstip; ze heeft niet zo’n positieve reputatie en wordt dan niet met priemende blikken of snerende opmerkingen geconfronteerd. Jezus vraagt haar om water en benoemt haar achtergrond zonder dat Hij dat van haar gehoord heeft. Ze herkent in Hem de Messias, waarvan ze weet dat Hij beloofd was. Ze gelooft Hem. Ze gaat op de dorpsgenoten af: dit houd je niet stil… (Johannes 4:6-30).

De geestelijke leiders brengen een vrouw bij Jezus. Ze is betrapt op overspel. Het vonnis dat haar te wachten staat is al duidelijk: volgens de wet moet zij gedood worden. Voor die leiders wordt zij een voorwerp om te toetsen of Jezus wel zuiver op de graad is. Zij denken het antwoord al te weten en dus brengen ze haar naar Jezus toe om het oordeel te vellen. Ze denken  twee vliegen in één klap te slaan. Op de strikvraag van de geestelijken zegt Jezus niets. Hij laat merken dat Hij naast háár staat, schrijft iets in het zand en maakt de verlossende opmerking: “wie nog nooit gezondigd heeft, mag als eerste gooien”. Ze druipen af. De vrouw heeft Gods genade ervaren (Johannes 7:53-8:11). God is in haar eenzaamheid gekomen.

De herbergier, die tegen Jozef en de zwangere Maria vertelde dat hij geen plaats meer in de herberg had, wist niet dat hij zo dicht bij de Messias was. De Zoon van God kwam niet met groots vertoon naar de plaats waar Hij geboren zou worden.

Om te overdenken

  • Wanneer heeft God in jouw levendingen gedaan, terwijl je daar niet op bedacht was?
  • Hoe heeft dit jouw contact met God beïnvloed?

God geeft vrede

Als Jezus geboren is, worden herders door een engel van de komst van de Messias op de hoogte gesteld (Lucas 2:10,11). Daarna voegt een groot hemels leger zich bij deze engel. Zij maken duidelijk dat God de mensen vrede geeft (Lucas 2:14). Het Kind is al eerder aangekondigd als Vredevorst (Jesaja 9:6). Het kenmerkt Hem (1 Korintiërs 14:33). Voor vrede moet je bij Hem zijn (Jeremia 29:7). Dat is niet nieuw: het is de zegen die God geeft (Numeri 6:26).

Als Gideon een ontmoeting met God heeft, wordt hem vrede toegewenst (Rechters 6:23). Gideon bevestigt meteen dat God vrede geeft en bouwt een altaar voor Hem. Gideon geeft dat altaar de naam ‘Vrede”(Rechters 6:24). Paulus schrijft veel later dat Jezus deze vrede tot stand heeft gebracht (Romeinen 5:1). Hij heeft dat voor ons gedaan door aan het kruis te sterven (Efeziërs 2:14-16).

De vrede van God is zo krachtig, dat deze zelfs dwars door benauwende omstandigheden heen breekt. (Psalm 4:1). David is zich daarvan bewust en weet dat hij ook niet meer bang hoeft te zijn voor de dood (Psalm 4:8). Gods vrede geeft je nieuwe kracht (Daniël 10:19) en houdt ook stand als mensen je iets proberen aan te doen (Psalm 55:18).

Om te overdenken

  • Op welke momenten ervaar jij de vrede van God?
  • Hoe heb jij de kracht van deze vrede ervaren? Waartoe was je toen wel in staat?
  • Wat hebben anderen daarvan gemerkt?

Dankzij jou

Veel programma's die de EO maakt, zijn mogelijk dankzij leden. Wil jij ook meedoen? Velen gingen jou al voor.
Samen voor een christelijk geluid in de media! Kijk wat jij kan doen: