Icon--npo spotify youtube twitter facebook instagram whatsapp linkedin mail search arrow-right menu arrow down clock Icon video audio camera snapchat

Er was eens…

Het kerstverhaal is echt niet het enige verhaal over de geboorte van een godenzoon. De Griekse mythologie staat er bijvoorbeeld vol mee. Toch is het verhaal over de geboorte van Jezus anders. Geen bliksemschichten vanaf de Olympus, maar een stal in Bethlehem. Jezus is geen mythe, geen sprookje. Paulus schrijft aan Titus op Kreta over onze redder Jezus. En dan niet als een “er was eens…”, maar als een historisch feit. Morgen vieren we het Kerstfeest, de Zoon van God die geboren werd op de aarde. Ds. Arie van der Veer vertelt in De Kapel over dit wonderlijke kerstverhaal. De Kapel (40), zondag 26 december, 09.55 uur, NPO 2 God komt achterom.   Er was voor de hoogzwangere Maria en haar man Jozef geen plaats in de herberg. Ds. Paul Visser vertelt in De Kapel, dat het bijna is, alsof God zelf voor een gesloten deur staat. Hij komt zo ongezien. Logisch dat de mensen Hem niet zien staan. Vandaag is dat vaak ook nog zo. Wat zien we van Hem in het journaal, om je heen en bij jezelf? God dringt zich niet op. Als hij bij de voordeur niet welkom is, komt Hij wel achterom. Dat kan ook jou gebeuren, onverwacht.