Icon--npo spotify youtube twitter facebook instagram whatsapp linkedin mail search arrow-right menu arrow down clock Icon video audio camera snapchat theme location

In afwachting van het feest.

Op God vertrouwen kan moeilijk zijn. Om hoopvol te blijven, om te blijven wachten. Want, waar blijft Gods bevrijding? En hoe lang moeten we nog wachten op zijn recht? Maar dan is daar de geboorte van een kind. Een geboorte die alles anders maakt. Advent is leven vol verwachting. Is hopen op de kracht van God. Vind je dat lastig? Luister dan vandaag naar de hoopvolle woorden van Mirjam Kollenstaart.

Zeg tegen het moedeloze volk: ‘Wees sterk en vrees niet, want jullie God komt met zijn wraak. Gods vergelding zal komen, hijzelf zal jullie bevrijden.’ Dan worden blinden de ogen geopend, de oren van doven worden ontsloten. Verlamden zullen springen als herten, de mond van stommen zal jubelen: waterstromen zullen de woestijn splijten, beken de dorre vlakte doorsnijden. ( Jesaja 35:4-6)

 

Een tijd van hoopvolle verwachting

Het zijn donkere tijden in Juda. Er wordt geprobeerd onder de overheersing van Assyrië uit te komen en zoekt daarvoor aansluiting bij Egypte. Dat land beschikt over een sterk leger (Jesaja 31:1). Juda vertrouwt op deze kracht om eigen vrijheid te herwinnen. De leiders lopen naast hun schoenen en geven hoog op over Jeruzalem, terwijl het helemaal niet goed gaat (Jesaja 28:1). Liegend en bedriegend wanen zij zich veilig (Jesaja 28:13) en zoeken – tevergeefs – hun heil bij leiders van Egypte (Jesaja 29:2). Door hun vertrouwen te stellen in dat leger, gaan zij juist hun ondergang tegemoet (Jesaja 30:1-13).

Met de priesters is het niet veel beter gesteld: zij richten zich helemaal niet op de Heer en spreken wartaal (Jesaja 28:7). Het zijn spotters geworden (Jesaja 28:14). Er wordt niet naar de Heer geluisterd (Jesaja 28:12). God heeft hen daarom in hun verblinding nog verder het zicht op Gods bedoeling ontnomen (Jesaja 29:10).
De slechte voorbeelden hebben een negatieve doorwerking: het volk is ook niet meer geïnteresseerd in wat God te zeggen heeft (Jesaja 30:9-10).

God grijpt daarom hardhandig in en drijft Jeruzalem in het nauw (Jesaja 29:1). God toont geen begrip voor dat het volk Hem verlaten heeft: redding is alleen in bekering te vinden (Jesaja 30:15). De Heer is erop uit dat Hij weer geëerd gaat worden (Jesaja 28:3). Als die wil aanwezig is, zorgt Hij voor uitredding (Jesaja 29:17-19) en laat zien Wie Hij is (Jes. 29:14).  God dringt dit niet op, maar wacht tot het moment waarop zij er open voor staan om Gods genade te ontvangen (Jesaja 30:18). Hij is erop uit om alle verwrongen verhoudingen te herstellen (Jesaja 33: 20-22). Met die belofte kan een hoopvolle tijd aanbreken.

Om te overdenken

  • In welke situaties ben je geneigd zelf oplossingen voor problemen te bedenken?
  • Wanneer verwacht jij hulp van God?
  • Hoe heeft God jou al eens eerder door een moeilijke periode heen geholpen?

Gods trouw brengt herstel

God is uit op verzoening tussen elk mens en Hemzelf, ook al hebben wij de neiging onze eigen keuzes te maken en onze eigen weg te gaan. Jesaja spreekt over het herstel dat God voor ogen staat. Juda is dan nog niet zover. Zij vielen terug op hun strategische inschattingen en op hun taxatie van de militaire krachtsverhoudingen. Egypte leek een aantrekkelijk alternatief.

Die geneigdheid buiten God om redding te zoeken, bestaat nog steeds. Toch is het beter niet op anderen terug te vallen, alsof zij een laatste toeverlaat zijn. Zelfs als andere mensen over veel macht beschikken, zijn zij geen veilige toeverlaat (Psalm 118:8,9). Hun invloed is beperkt (Jesaja 2:22) en zij kunnen geen redding brengen (psalm 146:3). Wie anderen boven God stelt, kan niet op Gods zegen rekenen (Jeremia 17:5).

Hoewel er voldoende momenten zijn waarop God een eind aan de mensheid kan maken, gaat Hij toch met ons door. Het raakt Hem als mensen eigenzinnig keuzes maken (Genesis 6:6; Psalm 81:14). Hij verlangt er juist naar dat er naar Hem geluisterd wordt, zodat Zijn vrede ervaren kan worden (Jesaja 48:18). Hij blijft daarop wijzen (Ezechiël 33:11), niet omdat wij daar aanspraak op kunnen maken, maar omdat Hij trouw is en Hij geen woordbreuk pleegt (Numeri 23:19; 2 Timoteüs 2:13).

Om te overdenken

  • Op welke manier heb jij Gods trouw ervaren? Wat gebeurde er toen?

God komt dichterbij

God zet altijd de eerste stap in onze richting. Als Juda druk is met het contact met Egypte, laat God weten dat Hij geraadpleegd kan worden (Jesaja 31:1). Hij doet de uitnodiging bij Hem te komen en naar Hem te luisteren (Jesaja 55:3). Hij laat Zich dus vinden (Jesaja 55:6). Dat is iets om naar uit te kijken (Psalm 105:4).

De Heer zoekt persoonlijk contact en komt steeds dichterbij. Als Adam en Eva zich voor God proberen te verbergen, laat Hij weten dat Hij bij hen is (Genesis 3:9). Hij spreekt Mozes aan omdat Hij de Israëlieten wil bevrijden (Exodus 3:7), laat Salomo weten dat hij de tempel mag bouwen waar God Zijn intrek zal nemen (1 Koningen 9:3), en maakt door middel van profeten duidelijk dat de Verlosser komt (Jesaja 7:14, Jesaja 9:6).

De beloofde Messias komt naar ons toe. Onverwachts staat Maria oog in oog met de engel Gabriël, die haar vertelt dat de Zoon van de Allerhoogste komt en dat zij Hem ter wereld zal brengen (Lukas 2:31,32). Een verwachtingsvolle tijd breekt aan.

De komst van Jezus luidt verder herstel in. Hij zorgt voor de verzoening voor onze zonden, waardoor onze verhouding met God definitief hersteld wordt (1 Johannes 4:10).

Om te overdenken

  • Hoe is God in jouw leven dichtbij gekomen? Op welke gebieden heeft dit tot herstel geleid?

Dankzij jou

Veel programma's die de EO maakt, zijn mogelijk dankzij leden. Wil jij ook meedoen? Velen gingen jou al voor.
Samen voor een christelijk geluid in de media! Kijk wat jij kan doen: