Icon--npo spotify youtube twitter facebook instagram whatsapp linkedin mail search arrow-right menu arrow down clock Icon video audio camera snapchat theme location

Neem Mijn juk op

Ds. Van der Veer spreekt in De Kapel over een tekst van de profeet Jeremia. Mensen zijn geneigd om lasten door te schuiven naar een ander. Maar God draagt Jeremia op, om een juk te maken en dat op zich te nemen. Gelovigen hebben het echt niet altijd makkelijker dan ongelovigen. Maar er is wel een enorm verschil: als gelovigen hoeven we het juk niet alleen te dragen. Jezus draagt het namelijk met ons mee.

Leven met een last

Het liefst leiden wij een leven zonder verplichtingen, ongemakken of hindernissen, een leven waarin je het zelf voor het zeggen hebt en waarin je je eigen geluk kunt najagen. Zo’n leven is alleen niet maakbaar. Van alle kanten kunnen omstandigheden op je afkomen waar je niet om vraagt of die je niet voorziet. Als een ander je dan zegt wat je moet doen, kan dat weerstand oproepen en tot irritatie, boosheid of vluchtgedrag leiden.

In het Israëlische tweestammenrijk gaan de mensen graag hun eigen gang. De wet die God gegeven heeft, leggen ze naast zich neer en aan waarschuwingen van profeten van God hebben ze geen boodschap (Jeremia 26:4,5). Als Jeremia vertelt waar dat op uit gaat lopen, wordt de stemming grimmig: sommigen willen hem doden (Jeremia 26:8). Het volk wil niet door de knieën. Het valt daarom zwaar als Jeremia ter illustratie met een juk aankomt en vertelt dat de mensen zich moeten overgeven aan de koning van Babylonië. Ze moeten nog dieper door het stof gaan dan ze al wilden, en krijgen te horen dat dit de enige overlevingsstrategie is (Jeremia 27:2-8). Een ‘profeet’ vindt dit te gortig. Met een eigen verhaal probeert hij de waarschuwing te ontkrachten (Jeremia 28:10,11).

Naäman draagt zijn eigen juk. Hij heeft een ernstige huidaandoening. Als zijn dienstmeisje vertelt dat er een profeet in Samaria woont die hem beter kan maken, reist de zieke man naar de profeet. Daar aangekomen, krijgt hij een opdracht, die hem niet bevalt. Hij moet zich in de Jordaan gaan wassen. Dat is hem te min. Naäman had zich ingebeeld hoe de genezingsceremonie in zijn werk zou gaan, maar het loopt anders. Boos wendt hij zich af om dan maar onverricht ter zake naar huis te gaan (2 Koningen 5:1-12). De spanning neemt toe: welke last weegt voor hem het zwaarst?

Om te overdenken

  • Wat ervaar jij in jouw leven als een last?
  • Wat doet dit jou? Welk effect heeft dat op jouw gevoelsleven? Hoe reageer jij daarop?

Een juk dat van kwaad tot erger leidt

De weerstand die wordt opgeroepen door ‘inmenging’ van een ander, kan escaleren en uitlopen op zondig gedrag. De eerste impulsen zijn niet altijd de beste. De oudste zoon van Eva, Kaïn, wordt daarop door God geattendeerd nadat God meer belangstelling toonde voor het offer van zijn broer, dan voor het zijne (Genesis 4:7). Het voorval had meer invloed op hem, dan het advies dat God hem gaf. De onschuldig overkomende uitnodiging die hij zijn broer deed, leidde tot eerste moord in de geschiedenis (Genesis 4:8).

De broers van Jozef hebben een sterke allergie tegen hun jongste broer ontwikkeld. Het is ook wel erg duidelijk dat hij het lievelingetje van hun vader is. De dromen die hij vertelt waarin hij als hun meerdere naar voren komt, doen weinig goed. Ze zijn die lastpak zat! (Genesis 37:2-11). Als Jozef hen komt opzoeken om na te gaan hoe het met hen gaat, slaan de stoppen door (Genesis 37:20). Ze zijn helemaal klaar met die klikspaan (Genesis 37:14). Zij gooien hem in een put en geven hem voor een meeneemprijs in handen van buitenlandse handelaren, die hem afvoeren naar Egypte (Genesis 37: 24,25). Door te vertellen dat Jozef door een wild dier overweldigd is, spelen zij daarna nog de vermoorde onschuld.

De Farizeeërs en Schriftgeleerden ervaren Jezus als een invloedrijke dwarsligger, waar zij geen behoefte aan hebben. Zijn optreden drukt zwaar op hun, helemaal als het onderwijs van Jezus als gezaghebbend ontvangen wordt, en Zijn invloed groeit. Zij proberen Hem te neutraliseren door Zijn kennis en inzicht op de proef te stellen en zijn daden te bekritiseren. Als dat niets oplevert, zetten zij een volgende, destructieve stap. Ze beramen plannen om Jezus uit de weg te ruimen. Met behulp van Judas en de nodige manipulatie lukt dat. Toch is hun probleem nog niet opgelost, omdat Jezus uit de dood opstaat en de verkondiging door blijft gaan. Nieuwe leugens kunnen het probleem niet indammen.

Stefanus is hun volgende probleem, als hij in een synagoge in een discussie verzeild raakt en tegenstanders geen antwoord hebben op zijn inzichten.  Het verzet tegen hem begint met een lastercampagne en leidt tot de steniging van Stefanus. Ook dan is hun woede niet gestild: deze executie is de opmaat voor de eerste geloofsvervolging van christenen. De leiders voelen zich sterk, en vervolgen hun heilloze weg.

Om te overdenken

  • Wanneer reageerde jij verkeerd op jouw ‘juk’?
  • Wat deed je?
  • Welke gevolgen had dit?

Een juk als beste keuze

Wanneer iets als een last op je schouders drukt, doe je er goed aan eerst te overdenken hoe je daar het beste mee kunt omgaan. Het is alsof je op een kruispunt staat, dat uitzicht geeft op verschillende wegen. God nodigt je uit de weg in te slaan die je naar het goede leidt (Jeremia 6:16).

De beste beslissing neem je samen met Jezus. Hij biedt je een ander juk aan, dat tot een goede uitkomst leidt. Hij vraagt je Zijn juk op je te nemen en je door Hem je te laten leiden. Als je dan op kruispunten van je leven staat, en Hem laat bepalen welke kant het op gaat, neemt Hij de onrust weg en geeft daar rust voor terug. (Matteüs 11:29,30).

God roept je op om niet zelf aan de controleknoppen van je leven te draaien, maar om de controle in Hem uit handen te leggen. Je krijgt niet de garantie dat alles op rolletjes zal gaan (Matteüs 10:27), maar wel dat Hij je door problemen heen zal dragen (Jesaja 41:10).

Door alles uit handen te geven, kwam Filippus op een stille weg terecht, waar hij iemand over Jezus kon vertellen Handelingen 8:26-39). Stafanus kreeg de kans om tegenover de geestelijk leiders van Jezus te getuigen. Hij werd gestenigd, maar zag de geopende hemel (Handelingen 7:55-59).

Wie het juk van Christus opneemt, mag weten dat niets hem ooit zal scheiden van de liefde van Christus (Romeinen 8:38,39).             

Om te overdenken

  • Hoe kun jij bewust(er) omgaan met de verschillende keuzemogelijkheden wanneer jou iets zwaar valt?
  • Op welke manier kun je Jezus in die situatie betrekken?
  • Wat verwacht je daarvan?
  • Welke positieve ervaringen heb je met lastige omstandigheden waar je Jezus bij betrok?

Dankzij jou

Veel programma's die de EO maakt, zijn mogelijk dankzij leden. Wil jij ook meedoen? Velen gingen jou al voor.
Samen voor een christelijk geluid in de media! Kijk wat jij kan doen: