Icon--npo spotify youtube twitter facebook instagram whatsapp linkedin mail search arrow-right menu arrow down clock Icon video audio camera snapchat theme location

Heerlijke druiven en een bijzonder glas wijn

Trailers, je kent ze wel, van die korte, vaak spannende filmpjes die in het kort aangeven hoe straks de complete film gaat worden. Een voorproefje. Wist je dat de Bijbel dat fenomeen ook al kent? Gedurende onze levens laat God ons voorproefjes zien door Zijn Geest, Zijn Woord en Zijn geloften. Hoe precies? Daar vertelt ds. Arie van der Veer graag verder over.

De druiven die door de verspieders uit Kanaän werden meegenomen en de wijn die bij het avondmaal gedronken wordt, zijn voorproefjes van wat God in het vooruitzicht stelde. Wanneer God dat doet, laat hij iets van zijn verdere plannen zien. Door je hier van bewust te zijn, is het mogelijk om anders met tegenslagen en moeilijkheden om te gaan.

Met de voorproefjes die God geeft, laat hij tegelijkertijd iets meer van zichzelf zien. Ook daarmee geeft hij een voorschot op wat wij nog meer van hem verwachten mogen. De voorproefjes die God geeft, sporen aan om op de goede weg te blijven.

Voorproefjes

Alles wat wij over God weten en wat wij over hem kunnen vertellen is beperkt. Die begrenzing klinkt ook door in de manier waarover wij over God praten. Ons begrip van God is gefilterd. God maakt ons wel allerlei dingen duidelijk, maar doet dat voorlopig nog met mate. Daar gaat nog verandering in komen. Daar kunnen wij ons aan vasthouden, net als aan het overige wat nu al is verduidelijkt.

God geeft over verschillende dingen vast inkijkjes op wat gaat komen, zodat ons vertrouwen in hem sterker wordt. Voordat Ezechiël er door God op uit werd gestuurd om de opstandige Israëlieten op hun houding en keuzes aan te spreken, mocht hij iets van de hemel zien. In een onbeschrijfelijk visioen zag hij hemelse wezens en merkte hij Gods heerlijkheid op. God sprak hem toe en maakte hem duidelijk voor welke opdracht hij Ezechiël had uitgekozen. Ook kreeg hij de verzekering dat hij zich bij die taak niet op zichzelf teruggeworpen hoefde te voelen.

Toen Jezus aan het kruis stierf, maakten verschillende gebeurtenissen duidelijk wat de betekenis van het offer is dat Jezus voor ons gebracht heeft. Het kleed dat in de tempel Gods heiligheid aan het oog van mensen onttrok, scheurde door: belemmeringen tussen God en mens zullen straks helemaal wegvallen. Mensen die overleden waren, werden opnieuw tot leven gewekt. Het is nog maar het begin van wat komen gaat.

 Voordat Jezus stierf, gaf hij bij de viering van het Pascha een nieuwe betekenis aan de beker van de  dankzegging. Hij vertelde zijn discipelen dat die beker naar zijn bloed verwees, dat voor velen vergoten zou worden, en gaf de opdracht om hem te herdenken wanneer uit de beker gedronken zou worden. Toen hij die opdracht gaf, wees hij erop dat er een tijd komt waarop Jezus de beker met zijn volgelingen uit de wijnbeker zal drinken, waarmee ook dit gebruik een voorproefje is.

Om te overdenken

  • Welke voortekenen die God geeft spreken jou aan of hebben jou aangesproken?
  • Op welke manier heeft dit jouw relatie met God beïnvloed?
  • Heb jij kortgeleden nog vingerwijzingen van God ontvangen? Welke?

Vooruitzicht en tegenslagen

Het is niet realistisch om ervan uit te gaan dat het gelovigen in het dagelijkse leven alleen maar voor de wind zal gaan en dat zij niet met moeilijke situaties te maken krijgen. In de brief die hij aan de christenen in Korinthe schrijft, geeft Paulus een opsomming van tegenslagen die hij te verduren heeft gehad. Dat zijn onder andere lijfstraffen, bedreiging door natuurgeweld of roofzuchtige mensen en een hoge werkdruk. Toch laat hij zich daar niet door deprimeren. Hij was hierop voorbereid en richt zich op een toekomst waarbij alle tegenslagen in het niet vallen. Hij heeft veel meegemaakt en weet dat God hem de goede weg wijst. Alles wat hij met God heeft meegemaakt, helpt hem om de juiste prioriteiten te kunnen stellen.

God heeft Jozef dromen gegeven waarmee gebeurtenissen onthuld werden die nog in de toekomst lagen. Tot tweemaal toe vertelde hij gedroomd te hebben, waarin niet alleen zijn familie, maar ook hemellichamen zich voor hem bogen. Die onthullingen vielen in slechte aarde en zorgden ervoor dat zijn broers zich op brute wijze van Jozef ontdeden. In Egypte kreeg hij met onterechte beschuldigingen te maken waardoor hij in de gevangenis terechtkwam. Toen het mogelijk leek dat iemand voor hem een goed een goed woordje zou doen, waardoor zijn gevangenschap zou kunnen stoppen, bleek die hoop eerst nog ijdele hoop. Al die tegenspoed verbitterde hem niet en had geen negatieve invloed op het vertrouwen dat Jozef in God had: God had hem vaker een blik in de toekomst gegeven.

Ook Jezus kende het goede vooruitzicht en had te maken met veel tegenwerking. Hij is naar de aarde gekomen, zodat mensen het koninkrijk van God niet alleen zouden leren kennen, maar dat zij daar ook deel van uit zouden maken. Door zijn onderwijs, zijn liefde voor mensen en de wonderen die hij deed, maakte hij in veel opzichten verschil. Dat tot afkeuring en woede. Hij werd veroordeeld en als een misdadiger gedood. Jezus hield steeds voor ogen dat hij deze weg moest gaan om een goede toekomst met iedereen die te delen die hem wil volgen. Wie Jezus volgt, krijgt al een voorproefje van het rijk dat komen gaat en heeft ook te maken met uiteenlopende vormen van tegendruk.

Om te overdenken

  • Hoe ga jij om over het algemeen om met tegenslagen en teleurstellingen?
  • Op welke manier maakt het verschil dat je uiteindelijk een goed vooruitzicht hebt?

Doel

De voorproefjes die God geeft, maken het mogelijk om op een heel andere manier naar materiële bezittingen te kijken. Ontvangers van de Hebreeënbrief hebben met diefstal te maken gehad. Die beroving hebben zij zelfs met blijdschap kunnen accepteren. Dat kwam doordat zij iets bezaten dat veel meer waard is: een ruime beloning in de hemel. Het maakt groot verschil wanneer je met de juiste overtuiging leeft: dan kom je komt sterker uit problemen tevoorschijn.

Door tekenen en wonderen te doen, konden discipelen van Jezus iets van de heelheid laten zien die in het komende rijk gewoon zijn. Filippus deed wonderen in de stad Samaria, waar mensen eerder onder de indruk waren van magie. De inwoners zagen niet alleen het verschil, maar kwamen ook tot bekering, werden gedoopt en ontvingen de heilige Geest.

Hemelse voorproefjes helpen om standvastig de goede weg te gaan. Vastbesloten koos Paulus ervoor om zich in zelfbeheersing te trainen en om zich te richten op het doel waarvoor hij zich geroepen wist. Hij noemt dat het winnen van de hemelse prijs. Er zijn veel meer voorbeelden te geven van mensen die met eenzelfde instelling geleefd hebben. Al die voorbeelden helpen ons om dezelfde weg te gaan.

Vingerwijzigingen naar het rijk dat komen gaat, kunnen ook door tekenen gegeven worden die minder overweldigend zijn, zoals het ronddelen van brood en wijn. Ze nodigen allemaal uit om dicht bij Jezus te blijven, om daardoor dicht bij God te komen.

Om te overdenken

  • Met welke verwachting(en) kijk jij uit naar de hemelse tijd die nog gaat komen?
  • beïnvloed dit dagelijkse keuzes?

Dankzij jou

Veel programma's die de EO maakt, zijn mogelijk dankzij leden. Wil jij ook meedoen? Velen gingen jou al voor.
Samen voor een christelijk geluid in de media! Kijk wat jij kan doen: