Icon--npo spotify youtube twitter facebook instagram whatsapp linkedin mail search arrow-right menu arrow down clock Icon video audio camera snapchat theme location

Rust

‘’Soms verlang ik naar iets meer rust in mijn leven. Verlang ik naar stilte. Naar niets hoeven te doen,’’ vertelt Mirjam Kollenstaart in De Kapel. Soms schreeuwen de onrust en de onvrede zo hard om aandacht in ons hart en hoofd, dat rust en vrede verder weg lijken dan ooit. Herken je dat? Weet dan dat je bij God mag komen voor ontspanning. Dan zal er vrede in je hart komen en komt er ruimte om verder te gaan.

De rust lijkt ver te zoeken

Allerlei omstandigheden kunnen ervoor zorgen dat de rust ver te zoeken is. Het diepe verlangen dat iedereen kent, kan gemakkelijk verstoord worden. Zorgen over het dagelijkse leven kunnen overheersen. Wie een verzorgende taak heeft kan daar gemakkelijk zo in opgaan, dat er geen tijd meer overblijft om stil te staan bij zaken die eigenlijk nog belangrijker zijn.

Je kunt uit het lood geslagen worden wanneer het gevoel van veiligheid aangetast wordt. Toen het volk Israël naar Kanaän trok, kregen zij daar op allerlei manieren mee te maken. Een aantal keer hadden zij geen water meer om te drinken, werden zij door vijandige volken bedreigd of leken opdrachten die zij moesten uitvoeren op voorhand al onmogelijk. De paniek die toesloeg maakte de meesten radeloos.

Tegenslagen die je overkomen kunnen zo overweldigend zijn, dat je alleen nog maar onrust kunt ervaren. Toen Job moegestreden geen kracht meer had om door te gaan, verlangde hij van God nog maar één ding: rust. In alle verwarring meende hij dat God de schuld van alle ellende was.

De duivel werkt er graag aan mee om het mensen moeilijk te maken. Met leugen en bedrog speelt hij mensen tegen elkaar uit. Hij is steeds op zoek naar nieuwe slachtoffers.

Eigen keuzes kunnen er ook voor zorgen dat onrust regeert. David had er ervaring mee dat het beter is om eerlijk uit te komen voor misstappen die je hebt begaan, dan dat je deze probeert deze te negeren. Wanneer je dat doet, blijft het aan je knagen.

Om te overdenken

  • Wanneer heb jij je onrustig gevoeld?
  • Welke invloed hadden anderen op die onrust en welk aandeel had je hier zelf in?

Rust vinden

David kende momenten waarop hij zichzelf dwong om rust bij God te zoeken. Hij wist dat God hem niet alleen uitredding gaf, maar dat hij echt alles van God kon verwachten. Dat is hem verschillende keren overkomen. Opnieuw sprak hij zichzelf dan weer toe om stil te staan en Gods rust te zoeken.

Omdat het voor ons belangrijk is om geregeld bij God stil te staan, heeft God een wekelijks terugkerende dag gegeven om niet bezig te zijn met doordeweekse dingen. Het belang hiervan is zo groot, dat God ons zelf het voorbeeld gaf. Nadat alles gemaakt had zoals hij bedoeld had, rustte hij. Dit voorbeeld moet niet licht opgevat worden. Het is een opdracht die niet genegeerd mag worden, ook niet wanneer het werk zou moeten doorgaan.

Op allerlei manieren heeft God rust gegeven aan mensen die hun aandacht verlegde door naar God toe te gaan en te doen wat hij aangaf. Het volk Israël kreeg bijvoorbeeld niet alleen het land dat God hun beloofd had, maar kreeg ook veilige grenzen waardoor zij rust hadden. Inkeer tot God en het ervaren van rust gaan hand in hand.

Jezus heeft de uitnodiging die God gedaan heeft, herhaald: met alles wat je bezighoudt mag je bij hem komen. Hij geeft je dan rust.

Om te overdenken

  •  Op welke momenten heb jij ervaren dat God jou rust gaf?
  •  Wat deed dit met jou?
  • Op welke manier neem jij tijd om geregeld op God gericht te zijn?

Kiezen voor rust

Het volk Israël heeft ervaren dat keuzes invloed hebben op de rust die je ervaart. Wanneer de beslissing werd genomen om op God gericht te zijn, werd de zegen van God ook ervaren. Ging het volk ondanks waarschuwingen zijn eigen weg, dan was duidelijk dat ook die keuze gevolgen had. Kwamen zij daarna op hun schreden terug, dan waren zij opnieuw welkom bij God en werd de rust hersteld.

God vraagt ons steeds om op Hem te vertrouwen. Wanneer je dat doet, is dat niet tevergeefs. Gideon bevestigt dat. Na de ontmoeting die hij met de engel van de Heer had, vreesde hij voor zijn leven. God liet hem daarop weten dat hij niet zou sterven, waarna Gideon een altaar maakte die hij een naam meegaf: ‘God geeft rust.’ Die had hij nodig om de opdracht uit te voeren die hij gekregen had: het afbreken van de vereringsplaatsen die zijn vader voor andere goden had opgericht. De keuze voor God leidde uiteindelijk tot rust en vrede voor het hele volk.

Wanneer het goed gaat, kan zelfverzekerdheid de kop opsteken en ligt zelfoverschatting op de loer. Het helpt je de verkeerde kant uit. Wie vrede wil ervaren, moet zich aan God overgeven. Dat maakt je stil en zorgt voor innerlijke rust. Het is te vergelijken met de complete overgave van een kind die vredig bij de moeder ligt.

Om te overdenken

  • Welke keuzes kun jij maken om de dagelijkse bezigheden en zorgen niet de boventoon te laten voeren?
  • Wat kunnen anderen daarbij voor jou betekenen en hoe kun jij daarin voor anderen een steun zijn?

Dankzij jou

Veel programma's die de EO maakt, zijn mogelijk dankzij leden. Wil jij ook meedoen? Velen gingen jou al voor.
Samen voor een christelijk geluid in de media! Kijk wat jij kan doen: