Icon--npo spotify youtube twitter facebook instagram whatsapp linkedin mail search arrow-right menu arrow down clock Icon video audio camera snapchat theme location

Weet wat je erft

God roept ons ertoe op om te weten wat we erven: dat is Jezus zelf. Door hem krijg je een nieuw leven, dat als een nieuwe jas gegoten zit. Het is een jas die voortdurend vernieuwd wordt door je leven met Christus. Evangelist Jurjen ten Brinke vertelt wat dat betekent.

Reminder

Soms heb je het nodig om eraan herinnerd te worden wat het betekent om christen te zijn. De christenen in Galatië hadden die reminder ook nodig. Zij stonden onder invloed van mensen die wilden dat zij de genade van God inruilden voor de regels van de wet. Paulus schrijft deze gelovigen een brief en vergelijkt hun keuze met het wegdoen van de erfenis. Dat doe je niet, helemaal wanneer je weet wat je erft! Wat Jezus voor ons mogelijk gemaakt heeft is veel meer dan waar je vaak bij stilstaat.

Erven

De mensen die de kerk in Galatië met hun godsdienstige opvattingen bestookten, waren met de belofte bekend dat God het Joodse volk een mooie erfenis zou geven: zij hadden immers een Joodse achtergrond en kenden de geschiedenis. Zij wisten dat God onder ede toezeggingen aan Abraham had gedaan. Hoewel Abraham kinderloos was, had God hem een groot nakomelingschap in het vooruitzicht gesteld. Ook werd hem land toegezegd waar het volk zou gaan wonen.

Door ook te vertellen dat zijn nakomelingen eerst een periode in een land zouden wonen dat niet van hun was, gunde God aan Abraham een blik in de toekomst. Het volk dat nog niet bestond, zou vierhonderd jaar als slaaf onderdrukt worden. Daarna zouden zij met grote rijkdommen wegtrekken. De beschrijving van die toekomst stond ver van Abraham af. Hij moest het wel aannemen omdat God dit onthulde.

In Mozes tijd was het zo ver. Hij kreeg de taak om dat volk naar het land te brengen dat als erfdeel was beloofd. Toen door het vertrek uit Egypte de eerste hindernis was genomen, bevestigde Mozes in een lied de bedoeling van God.

God gaf die erfenis en verlangde tegelijkertijd van de Joden een levensstijl die recht deed aan de bedoeling die hij met iedereen heeft. God staat daarin op de eerste plaats en de ander op de tweede. Door de manier van leven moest iets van Gods goedheid doorklinken

De erfenis die God aan Abram beloofd heeft, is nooit door God ingetrokken. Hoewel het Joodse volk door eigen toedoen in de geschiedenis verschillende keren uit het beloofde land verdreven werd, keerde het er steeds weer naar terug. Het leek alsof de erfenis verspeeld was; toch was dat niet zo.

Om over na te denken:
Waarom zou God aan Abraham hebben verteld onder welke omstandigheden zijn nageslacht zou leven? Wat hebben wij aan die informatie?
Welke andere voorbeelden ken jij van beloftes die God gedaan heeft en die zijn nagekomen?
Hoe komt het dat God zijn beloften na blijft komen, ook wanneer het Joodse volk zich niets van hem aantrok?

Erven van God

De toezegging die Abraham kreeg, is nog maar een voorproefje van wat er verder komen gaat. Het geeft een idee van wat nog komen gaat. God heeft altijd een koninkrijk voor ogen gehad dat aan een nog grotere groep mensen plaats biedt. Dit rijk was al ingericht, ver voordat Abraham wist wat zijn nageslacht te wachten stond. Dat de aan hem beloofde erfenis een groots vervolg zou krijgen, wist Abraham.

In het rijk waarover God sprak en dat als uiteindelijke erfenis geldt, staat Jezus centraal. Iedereen die bij Jezus Christus hoort, krijgt daar toegang toe. Het sterven van Jezus maakte dat mogelijk. God heeft niet alleen duidelijk gemaakt dat die erfenis in het verschiet ligt, hij heeft ook verteld wanneer het verwacht kan worden. 

De toezegging die God gedaan heeft, is geen loze belofte. Ieder christen kan dat weten: voorafgaand daaraan heeft God aan hen een bijzonder bewijs meegegeven, de Heilige Geest.

Om over na te denken:
In welk opzicht kan de belofte die God aan Abraham heeft een gedaan als een “klein” voorbeeld gezien worden van wat ons te wachten staat?
Hoe belangrijk is het dat God de Heilige Geest als onderpand gegeven heeft voor de erfenis die ons te wachten staat?

Onveranderlijk

Aan de erfenis die in het verschiet ligt, kunnen wij niets toevoegen: deze is volmaakt en veel omvattend. Het kan op geen enkele manier aangetast of verminderd worden en zal er dus altijd blijven. Wij zijn niet in staat om er zelf nog iets aan toe te voegen, bijvoorbeeld door de manier waarop wij leven. Ook hebben wij er uit onszelf geen recht op. Het is Gods genade dat het ons wordt gegeven.

Doordat Jezus voor onze zonden is gestorven, is onze verhouding tot God ingrijpend veranderd. Wij zijn niet meer te vergelijken met slaven, mensen die nauwelijks meetellen. God ziet ons als zijn kinderen. De Heilige Geest bevestigt dat. Doordat wij kinderen van God zijn, zijn wij samen met Jezus erfgenamen.

De toekomst die voor ons ligt en de levensstijl die daarbij hoort, kan niet losgezien worden van de manier waarop wij keuzes maken. De vernieuwing die er straks in elk opzicht is, moet nu al in ons leven zichtbaar zijn. Wij moeten als andere mensen gaan leven. Die levensstijl moet ons passen als kleding die gegoten zit en die je niet voor minder wilt omwisselen.

Om over na te denken:
Op welke manier is jouw leven veranderd doordat je een kind van God geworden bent?
Hoe kunnen anderen merken dat jij als christen andere keuzes maakt? Wanneer is het voor anderen aantrekkelijk om dat te merken?

 

Dankzij jou

Veel programma's die de EO maakt, zijn mogelijk dankzij leden. Wil jij ook meedoen? Velen gingen jou al voor.
Samen voor een christelijk geluid in de media! Kijk wat jij kan doen: