Icon--npo spotify youtube twitter facebook instagram whatsapp linkedin mail search arrow-right menu arrow down clock Icon video audio camera snapchat theme location

Een relatie met Jezus verandert je leven

Dominee Bottenbley heeft ontdekt dat het er in het leven van een gelovige niet om gaat dat hij alleen maar in de Bijbel gelooft. Een christen wil méér: hij verlangt ernaar om Jezus in het dagelijkse leven na te volgen. Dat kan veel kosten, maar levert vrede en blijdschap op.

Relaties

Mensen hebben relaties nodig. Wij kennen ook veel verschillende soorten relaties: denk bijvoorbeeld aan een werkrelatie, een zakenrelatie, een familierelatie, een liefdesrelatie... Ook al verschilt het doel, de duur en de diepgang van elke relatie, het gaat altijd om onderlinge verbondenheid.

God heeft het mogelijk gemaakt om ook met hem een relatie te hebben. Wie daarvoor openstaat, ontdekt niet alleen dat deze verbondenheid steeds meer inhoud en waarde krijgt, maar merkt ook dat deze relatie door geen andere overtroffen kan worden.

In de relatie met God is het mogelijk dat je fouten maakt, struikelt en dat je tegen je beperkingen aanloopt. Voor God luidt dit nooit het einde van de relatie met hem in. Hij geeft ruimte om steeds opnieuw op te staan en verder te gaan: Hij weet precies hoe wij in elkaar zitten…

Een relatie op basis van liefde

God heeft altijd al iets bijzonders mens voor ogen gehad. Hij gaf hem een aparte plaats in de schepping en liet hem in een aantal opzichten op hemzelf lijken. De mens kreeg een opdracht mee die aan geen ander wezen gegeven werd. God sprak met hen en zocht hen op, ook toen zij een gruwelijk misstap gemaakt hadden. Voor God is de relatie met de mens zo waardevol, dat hij onmiddellijk na hun beledigende eigenzinnigheid met een vraag duidelijk maakte dat hij de deur voor een goede onderlinge verhouding toch openhield. Door de eeuwen heen heeft dit patroon zich steeds opnieuw herhaald: wanneer de mens voor God wegloopt, laat God merken dat er een terugweg is. Jezus is hier het uiteindelijke bewijs van.

Een relatie die niet op liefde gebaseerd is, biedt ruimte aan schone schijn. Aan de buitenkant lijkt het heel wat, maar het stelt feitelijk niet veel voor. God prikt daar zo doorheen. God wil geen uiterlijk vertoon, maar verlangt een reactie van de mens die oprecht is en die dus op liefde gebaseerd is. De liefde van God vraagt om een antwoord.

Om over na te denken:
Hoe omschrijf jij jouw relatie met God?
Op welke manier heb jij ervaren dat God de deur voor jou openhoudt?
Wat vind jij belangrijk in jouw relatie met God?

Werken aan je relatie

Een relatie biedt veel en vraagt ook het nodige. Ook in de relatie met God kun je je er niet gemakkelijk van af maken. Omdat God alles geeft, vraagt hij ook om voorrang. Geef je hem de eerste plaats, dan heeft dat ook gevolgen voor je keuzes en gedrag. Voor wie meer van Gods liefde ziet en ontvangt, is het ook gemakkelijker om je leven aan Gods uitgangspunten te laten beantwoorden. De vraag om dat te doen, levert dan ook minder weerstand op.

Wie zo in de relatie met God investeert, merkt dat dit meer voldoening geeft dan wat je anders als rijkdom zou aanmerken. Paulus schrijft dat hij zelfs zijn eigen leven als ondergeschikt beschouwt. Hij houdt er niet krampachtig aan vast, doordat hij weet dat zijn huidige relatie met Jezus in het niet valt met de toekomstige.

Een relatie kan op de proef gesteld worden. De duivel staat vooraan om mensen in de nesten te werken. De tegenstrever van God kan je tot daden aanzetten waarvan je kunt weten dat deze niet in de haak zijn. David bracht bijvoorbeeld zijn militaire kracht in kaart, terwijl het erom ging dat hij zijn vertrouwen op God moest stellen. Ananias en Saffira deden voorkomen alsof zij alles voor God over hadden, maar speelden feitelijk mooi weer. Om je relatie met God goed te houden, doe je er goed aan je tegen aanvallen te wapenen.

Om over na te denken:
Op welke plaats staat God in jouw leven?
Onder welke omstandigheden wordt jouw relatie met God op de proef gesteld?
Op welke gebieden vind jij jezelf nog te kwetsbaar? Hoe kun je daar iets tegen doen?

De relatie herstellen

Op verschillende manieren kan de relatie met God op de achtergrond raken en uit je gezichtsveld verdwijnen. Toen Salomo zijn vader als koning opvolgde stelde hij groot belang in het contact met God. Om over het volk te kunnen regeren, gaf God hem wijsheid. Toen hij in zijn nadagen veel vrouwen had, verplaatste hij zijn aandacht naar de wens van zijn vrouwen en gaf hij ruimte voor afgoderij. Hij stelde God zwaar teleur. Het is nooit mogelijk om andere zaken op gelijkwaardige manier naast God te zetten.

Wie een scheve schaats gereden heeft, daarvoor uitkomt en de relatie met God wil herstellen, vindt altijd gehoor. God kijkt daar zelfs reikhalzend naar uit. Hij wil niets liever. Doordat Jezus op aarde heeft geleefd en bekend was met alles wat de mens bezig kan houden, kan hij ook vanuit ons gezichtspunt invoelend zijn en naast ons staan. De liefde van de Vader plus de ervaring van Jezus staan er borg voor dat er vanuit God gezien geen barrière is om naar hem terug te keren. Petrus is een van de mensen die dit heeft ervaren. Hoewel hij zijn relatie met Jezus op verschillende momenten heeft ontkend, is Jezus met hem verder gegaan en heeft hij hem een opdracht voor de kerk meegegeven. Ook Paulus worstelde er mee dat hij verkeerde keuzes maakte en wist dat de goedheid van God groter is dan welke misstap dan ook. Dit herstel is niet voor een select gezelschap bestemd, maar is voor iedereen mogelijk die zijn leven afstemt op de bedoeling die God daarmee heeft.

Om over na te denken:
Wanneer heb jij ervaren dat God (toch) met jou verder is gegaan?

Reageer

Dankzij jou

Veel programma's die de EO maakt, zijn mogelijk dankzij leden. Wil jij ook meedoen? Velen gingen jou al voor.
Samen voor een christelijk geluid in de media! Kijk wat jij kan doen: