Icon--npo spotify youtube twitter facebook instagram whatsapp linkedin mail search arrow-right menu arrow down clock Icon video audio camera snapchat theme location

De andere trooster

De discipelen hebben Jezus leren kennen als een trouwe vriend. Voordat hij naar de hemel ging, beloofde hij dat zijn volgelingen niet alleen zouden achterblijven. Hij beloofde de komst van de heilige Geest, de andere trooster.

Als Jezus nu vlak voor zijn afscheid met zijn vrienden praat over de komst van de derde persoon van de goddelijke drie-eenheid, namelijk de Heilige Geest dan is het toch heel bijzonder dat Hij de Heilige Geest de andere trooster noemt. De Heilige Geest is in dit geval een trooster van hetzelfde soort als Jezus. Zoals Jezus de Vader vertegenwoordigde en dichter bij zijn vrienden heeft gebracht zo zal de Heilige Geest op zijn beurt datzelfde doen.

Ds. Orlando Bottenbley vertelt in zijn meditatie wat de belofte van Jezus betekent dat de heilige Geest zou komen.

Dankzij jou

Veel programma's die de EO maakt, zijn mogelijk dankzij leden. Wil jij ook meedoen? Velen gingen jou al voor.
Samen voor een christelijk geluid in de media! Kijk wat jij kan doen: