Icon--npo spotify youtube twitter facebook instagram whatsapp linkedin mail search arrow-right menu arrow down clock Icon video audio camera snapchat

Zoveel hoofden, zoveel zegen.

Zoveel hoofden, zoveel zegen.

Er is een uitdrukking: “Zoveel hoofden, zoveel zinnen”. Dat betekent zoveel als hoe meer mensen bij elkaar, hoe meer de meningsverschillen toenemen.

Helaas zien we dat ook vaak binnen de kerk. Getuige alle kerkscheuringen en meningsverschillen, die vaak breed worden uitgemeten. Ds. Visser laat zien dat het in de vroege kerk er heel anders aan toeging. Daar waren ze eensgezind en vurig in gebed om de komst van de Heilige Geest.