Icon--npo spotify youtube twitter facebook instagram whatsapp linkedin mail search arrow-right menu arrow down clock Icon video audio camera snapchat

Hereniging

Hereniging

Ds. Arie van der Veer vertelt over afscheid nemen en het verdriet en gemis die daarmee gepaard gaan. Maar als gelovige mag je ook vooruitkijken.

Jezus is opgevaren naar de hemel, maar heeft beloofd dat Hij terugkeert. En dan zullen wij met Hem herenigd zijn, maar ook met elkaar. Want Jezus heeft gezegd dat Hij voor ons een plaats ging bereiden in het huis van Zijn Vader.