Icon--npo spotify youtube twitter facebook instagram whatsapp linkedin mail search arrow-right menu arrow down clock Icon video audio camera snapchat

Het gaat er bij Jezus menselijk aan toe

Het gaat er bij Jezus menselijk aan toe

Wie maakt al zijn goede voornemens waar?, vraagt ds. Paul Visser zich af. Niemand toch?

Je valt zo makkelijk terug in verkeerd gedrag. Moet je jezelf dan maar constant veroordelen? In de Hebreeënbrief lezen we dat de Here Jezus onze Hogepriester is. Hij kent ook onze zwakke kanten. Hij is zelf als mens verzocht geweest en weet hoe wij in elkaar zitten.