Icon--npo spotify youtube twitter facebook instagram whatsapp linkedin mail search arrow-right menu arrow down clock Icon video audio camera snapchat

God bepaalt je weg

God bepaalt je weg

Soms maken we plannen en hebben we dromen, maar loopt het toch anders in het leven. Dat overkwam ook ds. Bottenbley.

Hij droomde er van om na zijn studie theologie terug te keren naar Suriname om daar in de Koninkrijk van God werkzaam te zijn. Door ziekte van een van zijn kinderen was hij gedwongen om  in Nederland te blijven. Aan de hand van Spr.16:9 legt hij uit, hoe er vanmorgen toch geen gefrustreerd mens voor u staat. Want Gods weg is altijd de beste. En dat geldt niet alleen voor de omgang met God, maar ook met elkaar.