Icon--npo spotify youtube twitter facebook instagram whatsapp linkedin mail search arrow-right menu arrow down clock Icon video audio camera snapchat

Zegenen doe je knielend

Zegenen doe je knielend

In de Bijbel wordt veel over zegenen gesproken. In de kerk wordt gezegend. Over de betekenis daarvan wordt minder vaak iets gezegd. Dat geldt nog meer voor de manier waarop je zegent.

In het Hebreeuwse woord voor zegenen klinkt iets door over de manier waarop gezegend wordt. Toch wordt daar zelden bij stilgestaan. Ds. Paul Visser doet dat wel. Zegenen is niet alleen iets van je handen, maar vooral van je knieën. Hoe dat zit, kun je horen in de meditatie die hij voor 'De Kapel' daarover heeft verzorgd.