Icon--npo spotify youtube twitter facebook instagram whatsapp linkedin mail search arrow-right menu arrow down clock Icon video audio camera snapchat

De levende Heer ontmoeten

De levende Heer ontmoeten

'De Heer is waarlijk opgestaan. Halleluja.' Al eeuwenlang wordt deze zin gebruikt als blijde groet op Paasmorgen.

Maar hoe kun je dat blijven geloven in een wereld waarin dood en verval zo gruwelijk, onontkoombaar definitief zijn?

Je ziet er zo weinig van dat de dood overwonnen is. Als Jezus nu eens zichtbaar en tastbaar je leven binnen kwam: dát zou overtuigen! Denk je? Ds. Jasper Klapwijk mediteert erover op deze Tweede Paasdag.