Icon--npo spotify youtube twitter facebook instagram whatsapp linkedin mail search arrow-right menu arrow down clock Icon video audio camera snapchat

De gratis Bijbelstudie die 'De Kapel' bij elke aflevering aanbiedt, sluit bij het onderwerp van de wekelijkse meditatie aan. De meditatie uit het programma wordt niet in het extra materiaal herhaald. Er wordt verder op het onderwerp ingegaan. Het studiemateriaal is geschikt voor persoonlijk gebruik of voor gebruik in Bijbelgespreksgroepen.

Zodra de uitzending van 'De Kapel' is afgelopen, wordt de studie aangeboden.

In de studies worden zo weinig mogelijk Bijbelverzen genoemd. De teksten waarop de studie gebaseerd zijn, kunnen gevonden worden door op de hyperlinks te klikken.

Bijbelstudie's