Icon--npo spotify youtube twitter facebook instagram whatsapp linkedin mail search arrow-right menu arrow down clock Icon video audio camera snapchat theme location

Peter

Peter (49) heeft de erfelijke hartspierziekte gedilateerde cardiomyopathie. Zijn vader overleed aan dezelfde ziekte. Sinds vier jaar heeft Peter een steunhart. Zonder deze ‘batterij’ zou hij niet meer leven, want zijn eigen hart functioneert helemaal niet meer. Hij staat al drie jaar op de wachtlijst voor een nieuw hart. Een donorhart kan voor hem letterlijk het verschil maken tussen leven en dood.