Icon--npo spotify youtube twitter facebook instagram whatsapp linkedin mail search arrow-right menu arrow down clock Icon video audio camera snapchat theme location

Bregje

Bregje (44) heeft de erfelijke nierziekte ADPKD, ofwel cystenieren. Door deze ziekte is niet alleen haar nierfunctie drastisch afgenomen, ook haar lever is erdoor aangetast. Een paar jaar geleden heeft ze al een donorlever ontvangen. Nu heeft ze een donornier nodig. Haar moeder Eke en haar beste vriendin Hilde zijn bereid een nier af te staan. Moeder Eke had haar nier ook aan Bregjes vader kunnen geven, die aan dezelfde ziekte overleden is, maar besloot samen met haar man haar nier voor haar kinderen te bewaren.