Icon--npo spotify youtube twitter facebook instagram whatsapp linkedin mail search arrow-right menu arrow down clock Icon video audio camera snapchat

Gerrit de Fijter

Gerrit de Fijter

Dominee Gerrit de Fijter is initiator en voorzitter van de Nationale Synode. Het is zijn grote wens dat alle protestantse kerken één worden. Als oud-preses van de PKN ervoer hij dat kerkfusies ook pijn kunnen doen, toen hij de kansel betrad en mensen boos de kerk uitliepen.