Icon--npo spotify youtube twitter facebook instagram whatsapp linkedin mail search arrow-right menu arrow down clock Icon video audio camera snapchat

Paul van Geest

Paul van Geest

Andries Knevel ontvangt christelijke denkers, vernieuwers, markante figuren en inspirerende voorbeelden in de sfeervolle Naarden Vesting. In gesprek met Paul van Geest. Hij is katholiek en hoogleraar kerkgeschiedenis.

Andries Knevel ontvangt iedere zondagavond christelijke denkers, vernieuwers, markante figuren en inspirerende voorbeelden in de sfeervolle Naarden vesting.