Icon--npo spotify youtube twitter facebook instagram whatsapp linkedin mail search arrow-right menu arrow down clock Icon video audio camera snapchat theme location

Protestanten brengen de politiek in beweging

Willem bracht de lage landen in beweging

We zijn in de zestiende eeuw. Willem van Oranje komt in opstand tegen het grote Spaanse Rijk. Hij weet de Noordelijke Nederlanden te bevrijden van het Spaanse juk. Hij is protestant, maar vooral vanwege zijn afkeer van leergezag en katholieke orthodoxie. Willem van Oranje maakt van Nederland een protestants gebied. Maar wel op bijzondere wijze, want er blijft ruimte voor andersdenkenden en andersgelovigen. En dat is helemaal nieuw in deze tijd.

Zo wordt je les een succes!

Wil je vóór de kabinetsformatie alvast het Wilhelmus aan je kinderen leren? Klaas en Anne-Mar helpen je!

Blauw Bloed over Willem van Oranje