Icon--npo spotify youtube twitter facebook instagram whatsapp linkedin mail search arrow-right menu arrow down clock Icon video audio camera snapchat theme location

Protestanten brengen de politiek in beweging

Martin bracht de samenleving in beweging

Martin Luther King: "I have a dream"

Het is 1963 als Martin Luther King aankomt bij het Lincoln Monument. Hij wijst in een daverende toespraak op al die dingen waarin de Europese en later Amerikaanse protestanten tekort zijn geschoten: discriminatie, zelfverheffing en slavernij. Misschien is dit wel de pijnlijkste kant van 500 jaar protestantisme. Dat het ook protestanten niet lukte om hardheid en meedogenloosheid los te laten. Maar het is veelzeggend en hoopgevend dat iemand die vernoemd is naar Maarten Luther de wereld nogmaals herinnert aan dat aloude Bijbelse visioen van een koninkrijk voor iedereen. I have a dream!

Meer over Martin Luther King

De strijd van King

De voormalige persvoorlichter van de Amerikaanse zwarte dominee Martin Luther King, dominee Harcourt Klinefelter, blikt terug op de strijd van King tegen de rassenscheiding in de VS en op de moord op de 39-jarige King in 1968. Klinefelter heeft destijds geluidsopnamen gemaakt van toespraken van King.