Icon--npo spotify youtube twitter facebook instagram whatsapp linkedin mail search arrow-right menu arrow down clock Icon video audio camera snapchat theme location

Maarten Luther

God in de Lage Landen: De Reformatie

God in de Lage Landen: De Reformatie

Maarten Luther kan worden gezien als de eerste beweger van een stroming die Europa, en later de rest van wereld, ingrijpend veranderde. Op allerlei gebieden. Allereerst natuurlijk de kerk. Er kwamen kerken bij waar het er steeds weer om ging dat niemand tussen God en jou in mag komen staan.