Icon--npo spotify youtube twitter facebook instagram whatsapp linkedin mail search arrow-right menu arrow down clock Icon video audio camera snapchat theme location

Lid Raad van Toezicht

Vanwege een aanstaande vacature zoeken wij een nieuw lid voor de RvT van de EO.
De governance structuur van de EO heeft als doel te komen tot zorgvuldige besluitvorming, vanuit optimale en duurzame verhoudingen. Het vertrouwen en de verbinding in dit gesprek zijn een basishouding en daarmee van groot belang. 

Wij zijn specifiek op zoek naar een kandidaat die binding heeft met christenen met een migratieachtergrond en migrantenkerken. Expertise en ervaring op het gebied van nieuwe media is een pré; Daarnaast streven we ernaar om de diversiteit van de EO-achterban ook binnen de Raad van Toezicht zichtbaar te maken. Gezien de huidige samenstelling van de RvT gaat onze voorkeur uit naar een vrouw. 

Rol van de Raad van Toezicht 
De Raad van Toezicht houdt toezicht op de afwegingen die het bestuur maakt en is de werkgever van het bestuur. Dit is een zelfstandige toezichtsbevoegdheid. Hierin treedt de raad van toezicht zo onafhankelijk mogelijk op. De Raad van Toezicht moet toetsen of de volgende vier afwegingen in ieder geval zijn meegenomen in de besluitvorming: de belangen van de vereniging, het bedrijf, de stakeholders en de doelstelling. 

De Raad van Toezicht heeft om deze rol kracht bij te zetten een aantal bevoegdheden: 

 1. Benoeming, schorsing en ontslag bestuur 
 2. Goedkeuring van meerjarenbeleidsplan, begroting, jaarplan, jaarverslag en jaarrekening
 3. Toetsingsrecht van alle belangrijke besluiten zoals verwoord in de statuten 
 4. Informele advisering en beïnvloeding op hoofdlijnen van beleid 
 5. Overige statutaire bevoegdheden 

De Raad van Toezicht laat zich bij zijn werk adviseren door een drietal commissies uit eigen midden, te weten de Identiteitscommissie, de Financiële Commissie en de Remuneratiecommissie. 

Wie ben jij? 

 • Je staat als christen achter de doelstellingen van de EO; 
 • Je hebt expertise en ervaring op het gebied van nieuwe media; 
 • Je hebt binding met christenen met een migratieachtergrond en migrantenkerken; 
 • Je beschikt over een brede maatschappelijke en bestuurlijke ervaring in een complexe omgeving; 
 • Je hebt kennis van de actuele ontwikkelingen in governance; 
 • Je hebt bij voorkeur ruime ervaring in het zelf besturen van grotere organisaties en de problemen op het grensvlak van de publieke en private sector; 
 • Je hebt WO werk- en denkniveau. 

Wat zoeken wij? 
Wij zoeken een kandidaat die verbindend werkt. In het werk met mensen maar ook met de missie van de EO. Verbonden met het ‘DNA’ van de EO. Iemand die over een relevant netwerk beschikt. Kennis heeft van de kerkelijke, maatschappelijke en politieke ontwikkelingen en deze weet in te zetten voor de functie. 

Die het vermogen heeft om de Raad van Bestuur met tegenwicht, advies en als klankbord terzijde te staan. Daarnaast een scherp oog hebben voor risico’s die de missie, de identiteit en het voorbestaan van de EO kunnen bedreigen. Begrip en gevoel voor specifieke omgevingsfactoren die het functioneren van de EO beïnvloeden. 

Iemand die gevoel heeft voor de taken, verantwoordelijkheden en verhoudingen van de verschillende bestuurlijke EO-organen. Onafhankelijk en integer zijn en geen onverenigbare belangen hebben. Je moet gevoel hebben voor het veranderend maatschappelijk klimaat. Daarnaast moet je beschikken over voldoende tijd (anderhalve dag per maand) en bereid te zijn om op kritieke momenten aan de EO prioriteit te geven. 

Wie zijn wij? 
De EO is een eigentijds mediabedrijf en maakt deel uit van het publieke bestel. Overtuigd van Gods liefde voor iedereen, vertellen we verhalen over God en het volgen van Jezus. Verhalen vertellen is ons vak. Zo bouwen we al 50 jaar mee aan een hoopvolle samenleving. Dat doen we door content te maken op verschillende platforms: televisie, radio, internet en via bladen en evenementen. We gaan graag het gesprek aan. Zo zoeken we verbinding en brengen we het Evangelie dichtbij. De EO doet dat met ongeveer 370 enthousiaste professionals in een inspirerend en innovatief werkklimaat met laagdrempelige bedrijfscultuur.  

De EO kent een vacatieregeling voor de leden van de Raad van Toezicht. 

Reageren? 
Je kan reageren op deze vacature tot en met 16 september 2020 door jouw cv en motivatiebrief te sturen naar [email protected]