Icon--npo spotify youtube twitter facebook instagram whatsapp linkedin mail search arrow-right menu arrow down clock Icon video audio camera snapchat theme location

Gespreksleider EO Ledenraad

De EO is een vereniging met leden. Deze leden worden vertegenwoordigd door een Ledenraad van 67 leden. Drie keer per jaar komt de Ledenraad bijeen. De Ledenraad is een belangrijk orgaan en een klankbord voor het bestuur. Voor het leiden van de vergaderingen is de EO op zoek naar een onafhankelijke gespreksleider. Deze gespreksleider is in staat om het goede gesprek tussen de Ledenraad en het bestuur te faciliteren, en levert daarmee een belangrijke bijdrage aan de missie van de EO.

De functie
De vergaderingen van de Ledenraad worden voorgezeten door een onafhankelijke gespreksleider. De gespreksleider heeft een procesmatige en geen inhoudelijke rol. De gespreksleider bewaakt de kwaliteit van het goede gesprek en zorgt ervoor dat standpunten en meningen voldoende naar voren kunnen komen.

De gespreksleider wordt benoemd voor een termijn van 4 jaar, en kan vervolgens maximaal één keer worden herbenoemd voor een tweede termijn van 4 jaar.

Profiel
Voor de gespreksleider van de Ledenraad zijn de volgende kenmerken en vaardigheden van belang:

  •  Van de gespreksleider wordt in de eerste plaats verwacht dat hij/zij de missie en identiteit van de EO onderschrijft;
  •  Onafhankelijk en integer zijn en geen onverenigbare belangen hebben;
  •  Goed kunnen luisteren om zo ieders mening, gevoelens, standpunten achterliggende motivaties naar boven te kunnen krijgen;
  •  Als gastheer/vrouw en regisseur van het proces, houdt hij/zij de deelnemers aan de eisen en hun verantwoordelijkheden en zorgt voor discipline;
  •  Sterk gevoel hebben voor bestuurlijke verhoudingen van de verschillende bestuurlijke EO-organen;
  •  Aantoonbare bestuurlijke ervaring en ervaring in het voorzitten van grote, complexe vergaderingen.

Reageren
Wilt u meer informatie over de functie, neem dan contact op met het bestuurssecretariaat van de EO via 035 6474497. Uw belangstellingsbrief met CV en vermelding van uw specifieke deskundigheid kunt u tot uiterlijk 19 januari 2019 mailen naar [email protected] of per post verzenden naar: Evangelische Omroep, Selectiecommissie gespreksleider Ledenraad, t.a.v. mw. J. de Leede, Postbus 21000, 1202 BA Hilversum.