Icon--npo spotify youtube twitter facebook instagram whatsapp linkedin mail search arrow-right menu arrow down clock Icon video audio camera snapchat

Bestuurslid EO Metterdaad

- Circa 10 dagdelen per jaar -

Kom jij het bestuur van EO Metterdaad versterken?

Als bestuurslid van Stichting EO Metterdaad ben je samen met je medebestuursleden belast met het besturen van de stichting. De werkzaamheden van het bestuur hebben een toezichthoudend karakter; het dagelijkse werk is in handen van de Evangelische Omroep en wordt uitgevoerd onder leiding van het hoofd van de afdeling. Binnen het bestuur ontstaat per 31-12-2017 de vacature van voorzitter. De functie is onbezoldigd, onkosten worden vergoed.

Jouw profiel

  • je hebt grote affiniteit met de strijd tegen armoede en onrecht vanuit een christelijk perspectief;
  • je bent een ervaren bestuurder met bij voorkeur kennis van en gevoel voor massamedia;
  • je hebt ambitie en ervaring om een klein team van bestuurders als voorzitter te leiden;
  • je beschikt over inhoudelijke kennis, visie en feeling op het gebied van ontwikkelingssamenwerking en kent de non-profitsector;
  • je hebt inzicht in en ervaring met verantwoordingen op financieel gebied (begroting, jaarrekening e.d.);
  • je bent in staat om positief kritisch mee te denken over strategische keuzes in het meerjarenbeleidsplan, jaarplan en andere beleidstukken;
  • je bent een teamspeler voor zowel je medebestuursleden als het hoofd van de afdeling;
  • je beschikt over goede communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk;
  • je bent christen en betrokken bij een kerkelijke gemeente. 

Over EO Metterdaad

Stichting EO Metterdaad zet zich vanuit christelijke waarden in voor zending, hulpverlening en ontwikkelingswerk. In samenwerking met nationale en internationale partners wordt concrete hulp verleend aan mensen in armoede- en noodsituaties. De stichting wil vanuit haar liefde voor Jezus Christus mensen in beweging krijgen om oog te hebben voor mensen in nood. Dit doet de stichting onder meer door via radio, televisie, internet, bladen en evenementen, fondsen te werven en te informeren. In 2016 heeft EO Metterdaad ruim € 6 miljoen aan giften ontvangen. Deze fondsen zijn wereldwijd besteed aan kleine en grote projecten.

Solliciteren

Tot en met 3 september kun je online solliciteren. Wil je meer informatie, neem dan gerust contact op met Hans de Kimpe (voorzitter) - j.g.de.kimpe@freeler.nl of 06-53295911 of met Peter Beker (hoofd EO Metterdaad) - peter.beker@eo.nl of 035-6474747