Icon--npo spotify youtube twitter facebook instagram whatsapp linkedin mail search arrow-right menu arrow down clock Icon video audio camera snapchat theme location

Bestuurslid EO Metterdaad

Kom jij vanaf 1 januari 2019 het bestuur van EO Metterdaad versterken?

Als secretaris van Stichting EO Metterdaad ben je samen met je medebestuursleden verantwoordelijk voor het besturen van de stichting. De werkzaamheden van het bestuur hebben een toezichthoudend karakter; het dagelijkse werk is in handen van de Evangelische Omroep en wordt uitgevoerd onder leiding van het hoofd van de afdeling. De functie is onbezoldigd, onkosten worden vergoed.

Jouw profiel

  • Je hebt grote affiniteit met de strijd tegen armoede en onrecht vanuit een christelijk perspectief;
  • Je hebt ervaring met fondsenwerving, communicatie en marketing;
  • Je vindt het plezierig om het overzicht te bewaren en de grote lijnen te bewaken.
  • Je beschikt over inhoudelijke kennis, visie en feeling op het gebied van ontwikkelingssamenwerking en kent de non-profitsector;
  • Je bent in staat om op bestuurlijk niveau positief kritisch mee te denken over strategische keuzes in het meerjarenbeleidsplan, jaarplan en andere beleidstukken;
  • Je bent een teamspeler voor zowel je medebestuursleden als het hoofd van de afdeling;
  • Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk;
  • Je hebt circa tien dagdelen per jaar beschikbaar voor vergaderingen en voorbereiding daarvan;
  • Je bent een overtuigd christen en staat van harte achter de doelstelling van EO Metterdaad.

EO Metterdaad
Stichting EO Metterdaad zet zich vanuit christelijke waarden in voor zending, hulpverlening en ontwikkelingswerk. In samenwerking met nationale en internationale partners wordt concrete hulp verleend aan mensen in armoede- en noodsituaties. De stichting wil vanuit haar liefde voor Jezus Christus mensen in beweging krijgen om oog te hebben voor mensen in nood. Dit doet de stichting onder meer door via radio, televisie, internet, bladen en evenementen, fondsen te werven en te informeren. In 2017 heeft EO Metterdaad ruim € 6 miljoen aan giften ontvangen. Deze fondsen zijn wereldwijd besteed aan kleine en grote projecten.

Reageren
Wil je meer informatie of reageren? Neem dan contact op met Peter Beker (Hoofd EO Metterdaad) via [email protected] of 035 6474747. of Ineke Schaddelee (Voorzitter van het bestuur) via [email protected]