Icon--npo spotify youtube twitter facebook instagram whatsapp linkedin mail search arrow-right menu arrow down clock Icon video audio camera snapchat theme location

Privacyverklaring voor sollicitanten

De Evangelische Omroep hecht er grote waarde aan dat de verwerking van je persoonsgegevens plaatsvindt op een wijze die in overeenstemming is met de bestaande wet- en regelgeving voor de bescherming van je privacy. Door het versturen van het sollicitatieformulier ga je ermee akkoord dat je persoonsgegevens, die staan in je sollicitatiebrief, CV en digitaal ingevulde sollicitatieformulier, worden verwerkt door De Evangelische Omroep. Deze gegevens zullen door ons vertrouwelijk worden behandeld en uitsluitend worden gebruikt voor de sollicitatieprocedure bij De Evangelische Omroep. Wij zullen geen informatie verstrekken aan derden, tenzij wij daartoe op grond van de wet verplicht zijn. Wij bieden alle sollicitanten de mogelijkheid tot het inzien, veranderen of verwijderen van alle persoonlijke informatie die tijdens de sollicitatieprocedure aan ons is verstrekt. Wij zullen de informatie veranderen of verwijderen, tenzij wij daartoe op grond van de wet verplicht zijn.

De Evangelische Omroep bewaart jouw gegevens niet langer dan 4 weken nadat de sollicitatieprocedure is geëindigd, tenzij een langere bewaartermijn is vereist om aan wettelijke verplichtingen te voldoen. Wij gaan zorgvuldig met jouw gegevens om. Binnen onze organisatie hebben alleen personen toegang tot uw gegevens die gezien hun functie of de betrokkenheid bij de sollicitatieprocedure toegang moeten hebben tot je gegevens.

Door in te stemmen met de privacyverklaring voor sollicitanten ga je er mee akkoord dat De Evangelische Omroep jouw sollicitatiegegevens (je sollicitatiebrief, CV en digitaal ingevulde sollicitatieformulier) langer bewaart dan de hierboven genoemde wettelijke termijn van 4 weken. Wij zullen jouw gegevens voor een periode van 12 maanden na afronding van de vacature bewaren. Het doel van deze verlengde bewaartermijn is dat we je eventueel kunnen benaderen voor een andere passende vacature die bij de Evangelische Omroep kan ontstaan.