Icon--npo spotify youtube twitter facebook instagram whatsapp linkedin mail search arrow-right menu arrow down clock Icon video audio camera snapchat

Acht prangende vragen over de koers van de EO

Soms zijn we zo druk met ons dagelijks werk dat we vergeten uit te leggen waar we mee bezig zijn. Dat hebben we de afgelopen week opnieuw gemerkt. Dat willen we graag beter doen. Hierbij de acht meest gestelde vragen van de afgelopen dagen op een rij!

Is de missie van de EO veranderd?


De EO missie is nog steeds dezelfde als bij de oprichting in 1967: het Evangelie van Jezus Christus zichtbaar maken in de samenleving. De samenleving, en de plek van kerk en geloof, is wel sterk veranderd in bijna 50 jaar. Dat raakt ook de EO.

Hoe zit het met de IKON en Zendtijd voor Kerken?


Die bestaan niet meer. Alle kleine, levensbeschouwelijke omroepen zijn twee jaar geleden door de overheid afgeschaft. De kerken hebben de EO gevraagd om hun geluid te laten klinken in een stukje zendtijd per jaar. Dat is een taak die we er per 1 januari jl. bij kregen. Dat geldt ook voor programma’s die voorheen door de Joodse Omroep werden gemaakt.

Hoe doet de EO dat?


We maken grofweg twee soorten programma’s:
- programma’s die we maken vanuit onze missie, dat is verreweg het grootste gedeelte van ons werk.
- programma’s die het gedachtengoed van de protestantse kerken en het Joodse achterland laten zien. Sommige hiervan staan op spanning met missionaire programmering.

Staat de EO-missie daarmee onder druk?


De EO-missie staat overeind; verreweg de meeste programma’s worden vanuit deze missie gemaakt. Daarnaast maken we vanuit onze nieuwe taak enkele uren per jaar programma’s voor de breedte van de kerken. De medewerkers die daaraan werken doen dat vanuit een apart productiehuis. We proberen op deze manier missie én representatie waar te maken en dat is dus soms ook best spannend.

Herkent de achterban zich nog wel in wat de EO maakt?

De samenleving en de plek die geloof daarin inneemt verandert heel snel. Ook binnen onze achterban zien we die verandering en de moeite die sommige mensen daarbij voelen. Diezelfde moeite raakt dan ook de EO en dat begrijpen we goed. We blijven niettemin programma’s maken over het volgen van Jezus en de Bijbel is daarbij ons richtsnoer. In een taal die past bij de traditie waaruit wij komen en een taal die past bij deze tijd. We werken daarin steeds vaker samen met andere christelijke organisaties. Dat wordt gewaardeerd door onze achterban.

Waarom zijn mensen bezorgd dat de EO nu ook het IKON-geluid vertegenwoordigt?


De zorg is dat daarmee de inhoud van wat we als verkondigende omroep doen verflauwt. En dat is logisch want de IKON liet in haar bestaan altijd een ander geluid horen dan de EO. Toch geloven we dat we de kerken in de volle breedte kunnen vertegenwoordigen en daarnaast onze eigen EO missie blijven houden. Natuurlijk moeten we daar voortdurend op bevraagd worden en daar is o.a. een ledenraad en een Raad van Toezicht voor.

Kan de EO, met de toegenomen invloed vanuit de NPO, nog missionaire programma’s maken?


De publieke omroep als geheel heeft een sterkere rol gekregen in wat omroepen kunnen maken. Ook hier merken we dat de ruimte voor geloofsprogramma’s is veranderd. Toch willen we positief blijven. Kijk bijvoorbeeld naar het programma Geloof en een Hoop Liefde, dat we vijf dagen per week uitzenden en volledig met belastinggeld wordt betaald. We hebben nog steeds veel kansen om vanuit onze missie programma’s te maken die er toe doen.

Moet je christen zijn om bij de EO te werken?


Ja, met iedereen die bij de EO in dienst komt voeren we het gesprek over wie Jezus voor hem of haar is en vragen we het identiteitsbeleid van de EO te onderschrijven. Ook met de medewerkers wordt dit gesprek geregeld gevoerd. De mensen die werken aan de representatieve programmering komen in dienst van Productiehuis EO en vragen we het identiteitsbeleid te respecteren.

Andere vragen dan deze acht? We horen ze graag. 
Mail ons op [email protected] of laat een bericht achter op onze social media kanalen: FacebookTwitter of Instagram.