Icon--npo spotify youtube twitter facebook instagram whatsapp linkedin mail search arrow-right menu arrow down clock Icon video audio camera snapchat

De Joodse stroming binnen de EO

Met ingang van 1 januari 2016 neemt de EO de programmering van de Joodse Omroep over. Op grond van een besluit van het kabinet zijn de levensbeschouwelijke omroepen, waaronder ook de Joodse Omroep, opgeheven. De EO zal de komende jaren zorgdragen voor de continuïteit van de Joodse levensbeschouwelijke programmering. De opdracht van de Joodse redactie binnen de EO wordt ondersteund door de drie grote Joodse kerkgenootschappen: het Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap, het Nederlands Verbond voor Progressief Jodendom en de Portugees-Israëlietische Gemeente.

De Joodse levensbeschouwelijke programmering heeft een informatief karakter waarbinnen de documentaire een voorname plaats inneemt.