Icon--npo spotify youtube twitter facebook instagram whatsapp linkedin mail search arrow-right menu arrow down clock Icon video audio camera snapchat theme location

Samuel Lee is de nieuwe Theoloog des Vaderlands

‘Groene Theologie’ is het beste Theologische Boek

16 november 2019 in het dossier Pers

Samuel Lee is de nieuwe Theoloog des Vaderlands. Het is de eerste keer dat een theoloog met een migratie-achtergrond deze rol vervult. Mark de Jager is de nieuwe Jonge Theoloog des Vaderlands en het beste Theologische Boek van het jaar is Groene Theologie van Trees van Montfoort.

De nieuwe Theoloog des Vaderlands, Samuel Lee, is verbonden aan de Vrije Universiteit en directeur van Center for Theology of Migration aan de Faculteit Religie en Theologie in opdracht van SKIN (Samen Kerk in Nederland). Hij is ook oprichter van de Foundation Academy of Amsterdam, die migranten een kans geeft om onderwijs op academisch niveau te volgen. Sinds 1994 is hij voorganger van de Jesus Christ Foundation Church in Amsterdam Zuid-Oost waar veel migranten komen. Zelf kwam Samuel als tiener vanuit het Midden-Oosten naar Nederland. Hij promoveerde vervolgens aan de Vrije Universiteit en deed onderzoek naar het christendom in Japan.

De nieuwe Theoloog des Vaderlands werd intern aangewezen door de organisaties die de Nacht van de Theologie organiseren. Juryvoorzitter Tom Mikkers: “Samuel Lee geeft een gezicht aan een onderbelichte kant van de theologie in Nederland: de theologie van de migrantenkerken, die ervoor zorgen dat het christendom in Nederland groeit. We zijn heel benieuwd hoe hij als ambassadeur van de theologie het gesprek met iedereen aangaat. De grote inspiratiebron van Samuel Lee is Martin Luther King, dat vinden we veelbelovend.” Samuel Lee volgt Stefan Paas op als Theoloog des Vaderlands.

Jonge Theoloog des Vaderlands 
Mark de Jager werd gekozen als nieuwe Jonge Theoloog des Vaderlands. Mark studeert en doet onderzoek aan de Protestantse Theologische Universiteit en de Rijksuniversiteit Groningen. Hij vindt dat theologie in de huidige samenleving er nog steeds toe doet: “Grote vragen, zoals over radicalisering en het goede leven, komen steeds terug in de maatschappij. De theologie heeft 2000 jaren ervaring met het beantwoorden van die vragen en wij kunnen mensen opties aanreiken om die in te vullen.”

Theologische Boek 
Recensenten van de dagbladen Trouw en het Nederlands Dagblad vonden Groene Theologie van Trees van Montfoort het beste Theologische Boek. Volgens de jury is Groene Theologie een ‘hyper-urgent en noodzakelijk boek’. ‘Met haar grondige theologische onderzoek naar een zeer actueel en belangrijk thema daagt Van Montfoort uit (wat heet: ze dwingt) tot een verregaande christelijk-theologische herbezinning op de verhouding tussen God, schepping, natuur en mens. Het boek helpt gelovigen én ongelovigen door een andere bril de Bijbel te lezen. En dat is nodig, want met braaf rentmeesterschap alleen en een extra zonnepaneel redden we het niet meer.’ Groene Theologie is verschenen bij uitgeverij Skandalon.

Bekijk foto's

Download foto's