Icon--npo spotify youtube twitter facebook instagram whatsapp linkedin mail search arrow-right menu arrow down clock Icon video audio camera snapchat theme location

EO-radioprogrammering 26 oktober t/m 1 november

25 oktober 2019 in het dossier Pers

Op deze pagina vindt u informatie over de radioprogramma's van de periode 26 oktober t/m 1 november 2019.

Lynda Hessel met het nieuws van de week

In ‘Dit is de Zaterdag’ neemt Lynda Hessel het nieuws door met politiek redacteur Guido van Dijk, onderzoeksjournalist Sander Heijne en politiek stadsredacteur Mike Muller. Met hen bespreekt ze de meest spraakmakende stukken uit de weekendkranten en op social media.

Dit is de Zaterdag, zaterdag 26 oktober om 6.00 uur op NPO Radio 1.

Zingen aan het sterfbed

Bedside Singers Amsterdam

In ‘Open Huis’ spreekt Petra de Joode met de ‘Bedside Singers Amsterdam’. Dit is een koor met een bijzondere missie: ze zingen voor mensen die in hun laatste levensfase zijn gekomen. Dat doen ze vol liefde en aandacht, zowel in hospices, verpleeghuizen als bij mensen thuis. Een intieme setting: met een paar zangers rond het bed. Het zijn vrijwilligers met een warm hart die toegewijd zijn om de cliënt door het zingen te laten ontspannen en te troosten.

“Wij zingen voor de ziel op reis”, zei muzikaal leider Petrie Akkerman in haar dankwoord toen de Bedside Singers afgelopen juni de Over Hoop Prijs wonnen. Het prijzengeld, € 25.000, wordt gestoken in de ontwikkeling van de organisatie ‘Bedside Singing Nederland’, zodat op veel meer plekken in het land soortgelijke koortjes kunnen ontstaan. Akkerman pleit voor een vaste plek van muziek in de palliatieve zorg.

Open Huis, zaterdag 26 oktober om 14.00 uur op NPO Radio 5.

Autisme en geloof, wintertijd en meer in ‘EO Live’

Yvonne Sprunken | © NPO

In ‘EO Live’ spreekt Yvonne Sprunken met Alianne Dijkstra over autisme en geloof, met meteoroloog Reinier van den Berg praat ze over de recordschade na de reeks tornado’s in de Amerikaanse stad Texas en conservator Bert Sliggers vertelt over de tentoonstelling ‘Foute Boeken’ van het Haagse Museum Meermanno.

Daarnaast is er in deze uitzending aandacht voor de meteorenregen (‘Orioniden’), praat historicus Enne Koops de luisteraar bij over de wintertijd en vertelt Johan Smoorenburg over de schrijnende situatie op Haïti. Ook belt Yvonne met Pieter Lalleman, docent aan het Spurgeon’s College en Baptistenvoorganger in London, om te vragen naar de stemming over de Brexit. De Nederlandse vocal group ‘Chapter4’ betreedt het EO Live-podium.

EO Live, zaterdag 26 oktober om 19.00 uur op NPO Radio 5.

Onderweg met gevangenispastor Jan Kraaijeveld

Jan Kraaijeveld

In ‘Onderweg’ is gevangenispastor Jan Kraaijeveld te gast. Hij begint als predikant in een ‘gewone’ kerk in Friesland. Pas wanneer hij in de gevangenis gaat werken, wordt hij naar eigen zeggen écht dominee. Kraaijeveld werkt in een jeugdinrichting in Nijmegen en later in een penitiaire inrichting in Dordrecht. “Ik wilde gewoon weten of God ook in een gevangenis is”, vertelt hij. Het antwoord blijkt ‘ja’ te zijn. De gevangenis is een harde wereld, maar ook een plek waar Kraaijeveld zijn geloof in de praktijk kan brengen. Elsbeth Gruteke is een uur lang met hem in gesprek over zijn werk en zijn leven.

Kraaijeveld groeit op in Zwijndrecht in een Gereformeerde Bondsgezin. Zijn vader overlijdt als Jan nog een tiener is. Hij studeert theologie en is na zijn studie predikant in verschillende gemeenten. Wanneer hij in de gevangenis gaat werken, komt hij in een compleet nieuwe wereld terecht. Kraaijeveld bouwt een vertrouwensband op met de gevangenen maar moet ook leren zijn grenzen aan te geven. Hij wordt verrast als jongeren hem vragen om een kerkdienst te organiseren. Later zoekt hij ouders op van gevangenen uit Aruba en Curaçao. Ook zet hij zich in voor gevangenen die ten onrechte vastzitten. Toch moet Kraaijeveld accepteren dat niet iedereen geholpen kan worden. “Het geloof is niet een oplossing voor alle vragen”, vertelt de bevlogen predikant aan Elsbeth Gruteke.

Onderweg, zaterdag 26 oktober om 22.00 uur op NPO Radio 5. 

In gesprek over secularisering en dierenrechten

Willem de Gelder en Lynda Hessel | © EO/Willem-Jan de Bruin

In ‘Dit is de Zondag’ gaat Lynda Hessel met Yanki Yacobs, Fieke Opdam en Robin Ten Hoopen in gesprek over secularisering in de Verenigde Staten. Het christendom verliest in het land van de onbegrensde mogelijkheden in rap tempo terrein. Ook spreekt het viertal over dierenrechten in de Grondwet. Rechtsfilosoof Janneke Vink vindt dat we dieren serieus moeten nemen als lid van onze samenleving. Dat betekent volgens haar ook dat we dierenrechten moeten opnemen in de Grondwet.

Dit is de Zondag, zondag 27 oktober om 6.00 uur op NPO Radio 1.

Eén kind gered, Eén kind dat redt

Cock Kroon

In ‘Groot Nieuws’ vertelt Cock Kroon het indrukwekkende verhaal van Johan van Hulst, die tijdens de Tweede Wereldoorlog ongeveer zeshonderd Joodse kinderen redde. Hij ontving hiervoor een onderscheiding en werd een ‘rechtvaardige onder de volken’ genoemd. Toch kwam hij nooit los van dat wat er met Joden en Joodse kinderen was gebeurd. Hij moest vaak denken aan de kinderen die hij niet had kunnen redden.

De kerkelijk werker van de Hervormde Maranathakerk in Lunteren spreekt over Exodus 2 vers 1 t/m 10. In dit hoofdstuk gaat het over één gered kind. “Dit kind wordt geboren midden in een crisistijd”, vertelt Kroon. “Het voortbestaan van het Joodse volk wordt bedreigd. De Israëlieten krijgen te maken met dwangarbeid. Daarnaast wordt hen allerlei beperkingen opgelegd. Israël was een slavenvolk in Egypte geworden. Dit volk mocht onder geen beding groeien. Daarom gaf de Farao het bevel om alle jongentjes die geboren werden te doden. Juist in die tijd werd er in een klein huisje een jongentje geboren: Mozes.”

“Drie maanden lang werd Mozes door zijn ouders verborgen, maar na drie maanden gaat het niet langer en wordt hij te vondeling gelegd in de rivier de Nijl. Ondanks het geloof in de God van Israël moet dit voor deze ouders vreselijk moeilijk en verdrietig zijn geweest. Je kind uit handen geven… (…) Maar de zoon van Amram en Jochebed wordt gered uit de Nijl. De dochter van de Farao ontfermt zich over hem. Wat zij en niemand nog weet is dat juist dit kind het volk Israël uit slavernij Egypte zal leiden. Dit geredde kind, die de naam Mozes krijgt, zal later door Here God ingezet worden als redder van Zijn volk. Eén kind gered: Mozes. Eén kind dat redt:Jezus. Zijn Hemelse Vader beschermde Hem niet maar gaf Hem voor ons allen over. Zijn Vader hield Hem niet veilig Thuis maar zond Hem naar de wereld.” 

Groot Nieuws, zondag 27 oktober om 8.00 uur op NPO Radio 5.

“Flirt niet met de dood”

Hans en Joke van Dalen

“De mens is geschapen om het leven te omarmen en niet de dood. De mens is door God gemaakt om in het licht te staan en niet in de duisternis.” Aanstaande donderdag – 31 oktober – is het Hervormingsdag. Maar steeds meer Nederlanders hebben bij deze datum een andere associatie, namelijk: Halloween.

In Zin, Zout & Zegen praat Petra de Joode met Hans en Joke van Dalen in de Protestantse Gemeente ‘Het Centrum’ in Nijverdal. Ze vertellen over het verlies van hun dochter en hun moeite met het ‘geflirt met de dood’ tijdens Halloween.

Griezelen met enge maskers, boze geesten, skeletten, doodshoofden en nepbloed. Het komt oorspronkelijk bij de Kelten vandaan, die geloofden dat op die dag de geesten van alle overleden mensen van het afgelopen jaar terugkwamen om te proberen een levend lichaam in bezit te nemen voor het nieuwe jaar. De geesten werden aangetrokken door voedsel voor hen neer te leggen voor de deuren. Maar om ze zelf af te weren, droegen de Kelten maskers. Moet ik daar als gelovige nou iets van vinden? Dominee Hans van Dalen, predikant van de Protestantse Gemeente Het Centrum, denkt van wel. In zijn preek gaat het over de dood, maar vooral ook over Het Leven. De dood had namelijk niet het eerste woord en heeft zeker ook niet het laatste, want het werd Pasen!

Over ‘Zin, Zout & Zegen’
In het EO-programma ‘Zin, Zout & Zegen’ reizen presentatoren Yvonne Sprunken en Petra de Joode door Nederland, op zoek naar authentieke geloofsverhalen en de rol van ‘geloof’ in het dagelijks leven.

Zin, Zout & Zegen, zondag 27 oktober om 19.00 uur op NPO Radio 5. 

‘Nog even zondag’ met Jorn den Hertog

Jorn den Hertog en Petra de Joode

“Zondag kan ook op maandag of dinsdag zijn.” Jorn den Hertog hecht niet aan de zondag als vaste dag, zo laat hij deze week in ‘Nog even zondag’ weten. Maar een rustdag vindt hij wel erg fijn. Daar zou hij er gerust honderd van in een jaar willen hebben. Omdat dat niet lukt, gaat hij twee keer per jaar naar het klooster om weer tot zichzelf te komen en te focussen op de tijd die voor hem ligt. Dat dit heel belangrijk is, ondervond hij toen hij op zijn 21steeen flinke burn-out kreeg. Met Petra de Joode praat hij over deze moeilijke periode. Hoe het zo ver kon komen, maar ook hij weer uit de put kwam. Ook hebben ze het over het project waar Jorn de kartrekker van is: ‘De Leven’ in Utrecht. Hier worden zinzoekende twintigers en dertigers eens per maand uitgenodigd om door middel van gezellige activiteiten goede gesprekken te voeren over de dingen die er echt toe doen.

Nog even zondag, zondag 27 oktober om 22.00 uur op NPO Radio 5.