Icon--npo spotify youtube twitter facebook instagram whatsapp linkedin mail search arrow-right menu arrow down clock Icon video audio camera snapchat theme location

EO-radioprogrammering 8 t/m 14 juni 2019

7 juni 2019 in het dossier Pers

Op deze pagina vindt u informatie over de radioprogramma's van de periode 8 t/m 14 juni 2019.

Het nieuws van de week in ‘Dit is de Zaterdag’

In ‘Dit is de Zaterdag’ bespreekt Lynda Hessel de weekendkranten met Pauw-redacteur Kris Derks, politiek en actueel redacteur Jos de Groot en politiek verslaggever Mike Muller (Telegraaf). Welk nieuws van de afgelopen week viel hen op of heeft hen (on)aangenaam getroffen?

Dit is de Zaterdag, zaterdag 8 juni om 6.00 uur op NPO Radio 1

75 jaar D-Day, Pinksteren en meer in ‘EO Live’

Yvonne Sprunken | © NPO

Het was de week van de herdenkingen rondom 75 jaar D-Day. Op 6 juni 1944 vond deze geallieerde invasie plaats in Frankrijk. In ‘EO Live’ spreekt Yvonne Sprunken met Jan van Benthem over D-Day. Sommige deskundigen denken dat deze invasie niet kon mislukken. Er zijn ook historici die zeggen dat het allemaal kantje-boord was. Het weer was veel slechter dan gedacht. De verliezen waren enorm, en de Duitse tegenstand gigantisch. Wat als D-Day zou zijn mislukt?

Verder:

  • Voor christenen is Pinksteren het feest van de Heilige Geest. Martin Nanninga schreef het boek ‘Mijn Geest werkt’, over hoe de Heilige Geest meer te zeggen kreeg in zijn leven. In ‘EO Live’ vertelt hij over zijn veranderingsproces.
  • Op Walcheren kennen ze naast Eerste en Tweede Pinksterdag ook ‘Pinkster Drie’. Op die dag kregen boerenknechten traditioneel een nieuw contract, en dat moest natuurlijk gevierd worden. Maar hoe zit dat anno 2019? Ineke Strouken – die alles weet van volkscultuur – vertelt!
  • Cyberseks is een enorm probleem op de Filipijnen. International Justice Mission (IJM) strijdt tegen deze cybersekscriminaliteit. Visie-hoofdredacteur Marco van der Straten en IJM-storyteller Gertjan de Jong, die in april een bezoek brachten aan de Filipijnen, uiten hun zorgen.
  • Beiaardier Boudewijn Zwart heeft een toegangsverbod voor de kerktoren in Barneveld. Al maandenlang klinkt elk halfuur dezelfde melodie door de Barneveldse straten. In een telefonisch interview vraagt Petra aan de beiaardier wat er aan de hand is.
  • Andries Schuttinga, directeur van ‘Red een Kind’, vertelt over de misère in Malawi.
  • Met Cees Rentier van Stichting Evangelie en Moslims spreekt Petra over de sterfdag van Mohammed. 
  • Professor George Harinck roept op om de grafsteen van Herman Bavinck – indertijd een vooraanstaand wetenschapper, politicus en theoloog – te herstellen.
  • Jasper en Elja Mellema betreden het ‘EO Live’-podium.

EO Live, zaterdag 8 juni om 19.00 uur op NPO Radio 5.

“Niet wat we zeggen, maar wat we doen getuigt van het evangelie”

Joris Vercammen

In ‘Onderweg’ praat Elsbeth Gruteke met Joris Vercammen; de Oud-Katholieke aartsbisschop van Utrecht. Hij groeide op in een rooms-katholiek gezin in België en werd daar ook priester. Omdat hij wilde trouwen met zijn grote liefde verliet hij kerk en vaderland en stapte hij in 1988 over naar de Oud-Katholieke Kerk van Nederland. Sinds 2000 is hij de aartsbisschop van Utrecht. Zijn vader was burgemeester, maar zelf wilde hij al van jongs af aan priester worden. Elsbeth Gruteke praat met hem over deze vroege roeping, zijn kerkgenootschap en de toekomst van de kerk. "Geloof wordt doorgegeven door levende mensen, onze levens, niet wat we zeggen, maar wat we doen getuigt van het evangelie, dat de Geest werkzaam is en de mens tot een groter geheel behoort."

Onderweg, zaterdag 8 juni om 22.00 uur op NPO Radio 5.

Loflied op de schepping

© Shutterstock

John Rutter is een Britse componist, organist en koordirigent. Hij ging in Londen naar de Highgate School en nadien studeerde hij in Cambridge. Daar richtte hij de ‘Cambridge Singers’ op. Binnen de kortste tijd behoorde dit koor tot één van de beste kamerkoren van Engeland.

Rutter schrijft voornamelijk kerkmuziek. In ‘Musica Religiosa’ klinkt zaterdagavond zijn anthem ‘Look at the world’; een loflied op de schepping. ‘Kijk naar de wereld, naar alles om je heen en verwonder je elke dag opnieuw over wat er in de wereld gebeurt. Kijk naar de bloemen en het fruit, naar de lucht, de zon en de regen. Kijk naar de heuvels, de bomen en de bergen, valleien en een stromend beekje, velden en vlaktes. Ieder geschenk, alles wat we ontvangen, zie het als een teken van liefde. Wij moeten dat gestalte geven als bewaarders van deze aarde, want het is niet alleen van ons, maar ook van Hem die dat allemaal aan ons gegeven heeft.’

Musica Religiosa, zaterdag 8 juni om 23.00 uur op NPO Radio 5

Jonge opiniemakers in gesprek over D-Day

Willem de Gelder en Lynda Hessel | © EO/Willem-Jan de Bruin

In ‘Dit is de Zondag’ schuiven Fieke Opdam (voormalig non en nu in opleiding tot cabaretière), conceptontwikkelaar Daan Molenaar en Robin ten Hoopen (promovendus aan de Protestantse Theologische Universiteit) aan in de studio. Lynda Hessel praat met hen over de acceptatie van de Ramadan, en over D-Day.

Dit is de Zondag, zondag 9 juni (Eerste Pinksterdag) om 6.00 uur op NPO Radio 1.

Pinksteren

Ds. Peter Colijn | © EO

Op deze Pinksterzondag verzorgt dominee Peter Colijn (Gereformeerd Vrijgemaakte Kerk in Rotterdam-Delfshaven) de meditatie in ‘Groot Nieuws’. Hij staat stil bij Handelingen 2 vers 1-4 en Handelingen 2 vers 37 tot 39.

“Petrus houdt een vlammende toespraak”, zegt ds. Colijn. “En dan staat er dit, vanaf vers 37: ‘Toen ze dit hoorden, waren ze diep getroffen en vroegen aan ​Petrus​ en de andere ​apostelen: ‘Wat moeten we doen, broeders?’ Petrus​ antwoordde: ‘Keer u af van uw huidige leven en laat u ​dopen​ onder aanroeping van ​Jezus​ ​Christus​ om ​vergeving​ te krijgen voor uw ​zonden. Dan zal de ​heilige​ Geest​ u geschonken worden, want voor u geldt deze belofte, evenals voor uw ​kinderen​ en voor allen die ver weg zijn en die de ​Heer, onze God, tot zich zal roepen.’

“Is dat de man die niet over het water durfde te lopen?”, zegt de predikant. “Is dat de man die Jezus verloochende? Is dat dezelfde Petrus? Wat een verandering! Frank en vrij vertelt hij over Jezus’ lijden en sterven en zijn opstanding. En wat een inzicht in de Schriften! Dat is nou wat de heilige Geest doet!”

“Als de mensen vragen: ‘Wat moeten we doen?’, zegt Petrus: ‘Geloof in Jezus, dan zal de heilige Geest u geschonken worden’. Dat is dus de belofte van God. Iedereen die op Jezus vertrouwt, ontvangt de Heilige Geest. Neem die belofte aan. Dan wordt het in uw leven Pinksteren!

In ‘Groot Nieuws’ legt de predikant hoe ‘Pinksteren in uw leven’ er concreet uitziet.

Groot Nieuws, zondag 9 juni (Eerste Pinksterdag) om 8.00 uur op NPO Radio 5.

‘Scheef wordt rechtgezet’

Daniëlle Rebel

“God heeft mij gemaakt met veel woorden. Die woorden wil ik graag delen met anderen, zodat ook zij in staat zijn om te vertellen wie Jezus voor hen is.” Aan het woord is Daniëlle Rebel uit Lelystad. Het ligt op haar hart om mensen te vertellen over wat de liefde van God voor haar betekent. In deze uitzending van ‘Zin, Zout & Zegen’ gaat Petra de Joode naar de hoofdstad van Flevoland, waar ze met Daniëlle de evangelische kerk ‘de Pijler’ bezoekt.

In het gesprek met Daniëlle en in de meditatie van voorganger Erwin Kok gaat het onder meer over gerechtigheid. Leven met God is een voortdurend proces van vorming en groei. Durf ik mijzelf eerlijke vragen te stellen? Vertrouw ik mijn hemelse Vader? Houd ik vast of durf ik ook los te laten en ‘een stap op het water’ te zetten? Denk ik na over gerechtigheid, ook als het om mijn kleding gaat?

Het thema van de dienst in de Pijler in Lelystad is ‘Scheef wordt rechtgezet’. “Ik ben Zijn kind en vanuit die identiteit mag ik stappen zetten. Met lef, in vertrouwen mag ik gaan voor zijn Koninkrijk! Geen zekerheden, maar wel hoop en toekomst! Mijn Vader weet de weg!”

Over ‘Zin, Zout & Zegen’
In het EO-programma ‘Zin, Zout & Zegen’ reizen presentatoren Yvonne Sprunken en Petra de Joode door Nederland, op zoek naar authentieke geloofsverhalen en de rol van ‘geloof’ in het dagelijks leven.

Zin, Zout & Zegen, zondag 9 juni (Eerste Pinksterdag) om 19.00 uur op NPO Radio 5.

‘Nog even zondag’ met Hans Alblas

Hans Alblas en Petra de Joode | © EO

Op deze Pinksterzondag spreekt Petra de Joode in ‘Nog even zondag’ met Hans Alblas. Deze ‘christelijke duizendpoot’ ervoer al vroeg in zijn leven de roeping van God om over Hem te vertellen. Dat doet hij tegenwoordig met veel toewijding. Hij preekt, spreekt, coacht en schreef onlangs een boek over de brief aan de Kolossenzen. Hans’ boodschap is dat mensen moeten leren om radicaal voor Jezus te kiezen. Waarom en hoe? Daarover praat Petra met hem door. En ook over de zondag, natuurlijk. In zijn drukke bestaan blijkt het voor Hans soms nog lastig om op die dag ontspanning te vinden.

Nog even zondag, zondag 9 juni om 22.00 uur op NPO Radio 5.

Pinksteren: begin van de verbreiding van het christendom

Pinksteren valt precies vijftig dagen na Pasen. In de christelijke kerken wordt herdacht dat de Heilige Geest neerdaalde over de apostelen. Jezus is enige tijd daarvoor op een wolk naar de hemel gevaren en Zijn leerlingen zijn alleen achtergebleven. Als ze op een dag bij elkaar zijn, voelen ze plotseling een harde windvlaag. Het is de Heilige Geest die hen vult. De leerlingen lopen de straat op en beginnen in allerlei vreemde talen te spreken. Pinksteren betekende het begin van de verbreiding van het christendom, het officiële begin van de christelijke kerk. God daalt neer op de mens zelf en de Geest laat ons getuigen van God. Waar God ons tot een nieuw mens maakt, begint de nieuwe wereld.

In ‘Musica Religiosa’ klinkt zondagavond onder andere ‘O Lord, give Thy Holy spirit’ van Thomas Tallis: 
“O Lord, give thy Holy Spirit into our hearts,
and lighten our understanding,
that we may dwell in the fear of thy Name,
all the days of our life,
that we may know thee, the only true God,
and Jesus Christ whom thou hast sent.”

Musica Religiosa, zondag 9 juni om 23.00 uur op NPO Radio 5.