Icon--npo spotify youtube twitter facebook instagram whatsapp linkedin mail search arrow-right menu arrow down clock Icon video audio camera snapchat theme location

Christelijk Noodhulpcluster in actie voor de slachtoffers van orkaan Idai

Noodhulpactie door Dorcas, EO Metterdaad, Red een Kind, Tear, Woord en Daad en ZOA

20 maart 2019 in het dossier Pers

Het Christelijk Noodhulpcluster is in actie gekomen voor de slachtoffers van orkaan Idai in zuidelijk Afrika. Verschillende leden van het cluster bieden op dit moment al hulp in de getroffen landen. Er is behoefte aan voedsel, schoon drinkwater, dekens en zeildoeken.

© ANP

De orkaan heeft in Mozambique, Zimbabwe en Malawi al aan honderden mensen het leven gekost. Gevreesd wordt dat dat aantal snel oploopt. Er worden nog veel inwoners vermist en de ravage is enorm. Volgens de VN is het mogelijk de ergste door het weer veroorzaakte ramp ooit in zuidelijk Afrika.

Giften worden besteed aan de eerste levensbehoeften van de slachtoffers.  “Op dit moment is onderdak, schoon water en kookgerei het hardst nodig.”, vertelt landendirecteur Erine Dijkstra van Red een Kind in Malawi. “Voor de kinderen in de getroffen gebieden is het verschrikkelijk. Juist voor hen is het van groot belang dat er snel hulp komt!”. Getroffenen worden snel geholpen via de contacten met lokale hulpverleners en kerken.

“We voelen ons heel betrokken bij deze landen”, zegt Peter Beker – hoofd van EO Metterdaad. “In deze regio hebben we meerdere hulpprojecten gefilmd en gesteund, onder meer van de andere leden van het Christelijk Noodhulpcluster. Daarom geven we onze gezamenlijke donateurs graag de gelegenheid de slachtoffers van orkaan Idai te helpen.” 

Het Christelijk Noodhulpcluster bestaat uit Dorcas, EO Metterdaad, Red een Kind, Tear, Woord en Daad en ZOA. Giften aan een van deze deelnemende organisaties kunnen worden overgemaakt via de website christelijknoodhulpcluster.nl of via de sites van de leden van het cluster.