Icon--npo spotify youtube twitter facebook instagram whatsapp linkedin mail search arrow-right menu arrow down clock Icon video audio camera snapchat theme location

EO-radioprogrammering 16 t/m 22 februari 2019

15 februari 2019 in het dossier Pers

Op deze pagina vindt u informatie over de radioprogramma's van de periode 16 t/m 22 februari 2019.

‘Open Huis’ over slachtofferhulp

Vrijwilligers van Slachtofferhulp Nederland helpen slachtoffers van bijvoorbeeld een misdrijf, verkeersongeval, ramp of andere ingrijpende gebeurtenis om weer vooruit te komen. Waar bestaat die hulp uit en hoe lang kun je daar aanspraak op maken?

In ‘Open Huis’ spreekt Petra de Joode naar aanleiding van de ‘Europese Dag van het Slachtoffer’ (22 februari) met Hans Moerman. Hij is al tien jaar vrijwilliger bij Slachtofferhulp Nederland. In al die jaren heeft hij veel gehoord en gezien. Wat doet dat met hem?

Open Huis, zaterdag 16 februari om 14.00 uur op NPO Radio 5.

Menswaardig sterven, de korte film ‘Becoming’ en meer in ‘EO Live’

Yvonne Sprunken | © NPO

In ‘EO Live’ spreekt Yvonne Sprunken met Elise van Hoek van de Nederlandse Patiëntenvereniging (NPV) over euthanasie en het levenseinde. Aanleiding voor het gesprek is de Week van de Euthanasie, die werd georganiseerd door de Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde. Hoe kijkt de Nederlandse Patiëntenvereniging tegen deze week aan? Hoe kun je menswaardig sterven en hoe kun je je goed voorbereiden op het levenseinde, dat ooit voor iedereen gaat komen?

Becoming
Jan van der IJken maakte de korte film Becoming, waarin hij in zes minuten de ontwikkeling van een salamander (van cel tot beestje) in beeld brengt. De film bereikte al miljoenen mensen. Toen National Geographic de beelden deze week op haar website deelde, trok het werk van de Nederlander nog meer bekijks. Yvonne belt met de filmmaker om hem te vragen naar het ontstaan van de film en praat met hem over het succes.

EO Live, zaterdag 16 februari om 19.00 uur op NPO Radio 5.

Stevo Akkerman: “Ik mocht als kind niet onbevangen zijn”

Stevo Akkerman

In ‘Onderweg’ gaat Elsbeth Gruteke deze week in gesprek met columnist, journalist en schrijver Stevo Akkerman. Hij is bekend van zijn columns in dagblad Trouw en schreef meerdere boeken, waaronder het meermaals bekroonde Donderdagmiddagdochter. In dit boek beschrijft hij het verlies van een dochter en het effect daarvan op zijn leven, geloof en huwelijk.

Akkerman groeide op in een voor hem “beklemmende omgeving”: de vrijgemaakt gereformeerde zuil. Met Elsbeth Gruteke spreekt hij over waar hij nu staat op geloofsgebied, over zijn jeugd en over zijn journalistieke loopbaan. Ook geeft hij antwoord op de vraag hoe zijn columns tot stand komen en vertelt hij of er de komende jaren meer boeken aankomen.

Onderweg, zaterdag 16 februari om 22.00 uur op NPO Radio 5.

Zegenbede

In ‘Musica Religiosa’ klinkt zaterdagavond Psalm 115 van Felix Mendelssohn-Bartholdy, over hoe God Zijn volk Israël zegent. 

“De HEERE zegene u en behoede u! De HEERE doe Zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig! De HEERE verheffe Zijn aangezicht over u en geve u vrede!”
zijn bekende woorden die in veel kerken aan het einde van de dienst worden uitgesproken. Deze zegenbede uit Numeri 6: 24-26 wordt ook wel de zegen van Aäron genoemd. De Aäronitische zegen laat zien dat God de God van liefde, genade en vrede is.

De zegen uit Numeri 6: 24-26 vertoont veel overeenkomsten met de zegen uit 2 Korintiërs 13:13: “De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.” 

De Aäronitische zegen wordt vaak de oudtestamentische zegen genoemd en spreekt van God over ons. De zegen uit 2 Korintiërs 13:13 wordt vaak de nieuwtestamentische zegen genoemd en spreekt van God in ons.

Musica Religiosa, zaterdag 16 februari om 23.00 uur op NPO Radio 5.

‘Dit is de Zondag’ over Temptation Island en rolverdeling man/vrouw

Willem de Gelder en Lynda Hessel | © EO/Willem-Jan de Bruin

In ‘Dit is de Zondag’ aandacht voor Temptation Island én voor de verdeling van werk en huishouden tussen mannen en vrouwen. Uit het proefschrift van socioloog Niels Blom blijkt dat zowel mannen als vrouwen hun relatie een lager cijfer geven zodra de vrouw meer verdient dan haar partner. Presentatrice Lynda Hessel praat erover met jonge opiniemakers Adriënne Simons en Maartje Nitrouw. De uitzending wordt afgesloten met een gedichtje van Bas Derks.

Dit is de Zondag, zondag 17 februari, 6.00 uur, NPO Radio 1

'Gezien worden'

ds. Wim de Bruin | © EO

In ‘Groot Nieuws’ spreekt ds. Wim de Bruin, predikant in de Christelijk Gereformeerde Kerk in Zutphen over Markus 2: 14 en 15. In dit Bijbelgedeelte maken we kennis met Levi, de zoon van Alfeüs.

Levi was een tollenaar, die met de nek werd aangekeken door zijn stadsgenoten. Buitengesloten. “Voor de wetsgetrouwe joden hoorden de tollenaars onder de categorie beroepszondaars”, vertelt ds. De Bruin. “De religieuze joodse leiders hadden ervoor gezorgd dat tollenaars niet welkom waren in de synagoge.”

“De Bijbeltekst vertelt dat Jezus het huis waar hij was verlaat en richting het meer van Galilea gaat, waar het tolhuisje van Levi staat. Hij is omringd door veel mensen. Hij vertelt het verhaal van Gods koninkrijk. Hij geneest mensen. Hij brengt vreugde en blijdschap.”

“Terwijl Jezus omringd wordt door de mensenmassa - bij wie Hij populair is en die Hem vanwege de genezingen en Zijn prediking volgen - ziet Hij Levi zitten. De buitenstaander; de mens die Hem nodig heeft. Jezus passeert hem niet zonder hem aan te kijken. Geeft hem geen kwade blik of boos woord. Hij verwijt hem niets en vraagt hem niet om zijn leven te beteren. Hij heeft een eenvoudige uitnodigende boodschap voor Levi: ‘Volg mij’. De eenvoudige vraag die Jezus hem stelt is: ‘Wil je voor altijd bij Mij zijn?’. Jezus behandelt hem niet als een stuk vuilnis, maar als mens." 

“Misschien voel je je - om wat voor reden - ook wel aan de kant staan ten opzichte van Jezus”, zegt ds. De Bruin. “Hoor de stem van Jezus dan ook voor jezelf: geen verwijt, geen negatieve houding tegenover jou. Hij zegt alleen: ‘Volg mij’. Levi bedenkt zich geen moment en staat op en volgt Jezus. Dit is wat Jezus zo bijzonder maakt: om Jezus te gaan volgen telt je verleden niet. Je hoeft jezelf ook niet eerst te bewijzen en een diploma te halen. Volgen van Jezus is gericht op de toekomst. Wil je verder leven met of zonder Jezus? Dat is de vraag waar het om gaat.”

“Als je Jezus gaat volgen dan gaat je leven veranderen. Dat kan niet anders. Want Jezus volgen is: met Hem meegaan, met zijn ogen naar de werkelijkheid kijken. Jezus kijkt anders naar de wereld. Hij kijkt anders naar mensen. En met die blik gaat hij Levi leren kijken. Levi, onder de naam Mattheus, wordt later één van de apostelen. Stel je voor dat Levi was blijven zitten. Dat hij had gekozen voor de zekerheid van zijn tolhuis, in plaats van de onzekere toekomst met Jezus. Wat zou hij dan veel gemist hebben!”

Groot Nieuws, zondag 17 februari om 8.00 uur op NPO Radio 5.

Geen pasklare antwoorden

Willem Kruithof | © Maartje Kuperus

Vroeger had Willem Kruithof overal een passend antwoord op. “Ik dacht toen God te zijn”, zegt hij daarover. Nu heeft hij veel meer vragen, bijvoorbeeld over het waarom van het lijden. Een theologisch antwoord heeft hij niet en dat vindt hij prima.

Kruithof heeft overigens wel een praktisch antwoord op de ‘lijden thematiek’. Zijn vrouw Jolanda en hij geven (als dat nodig is) kinderen een veilig thuis. Ze zijn een pleeggezin. “Iets waar je echt met elkaar als gezin achter moet staan. Want de crisisopvang - waar wij voor gekozen hebben - heeft impact op het dagelijks leven van ons alle vijf. We bespreken en evalueren dan ook alles met onze eigen 3 kinderen.”

Samen met presentatrice Yvonne Sprunken brengt Willem Kruithof een bezoek aan de monumentale Dorpskerk in Rheden. Een prachtige kerk met luistervinkjes, glas-in-loodramen, een bijzonder doopvont en een spreukenbord met een verrassende tekst.

De preek brengt ‘Zin, Zout & Zegen’ naar buiten; bij een Openluchtdienst met dominee Jansen. De predikant raadt iedereen aan om uit zijn of haar bubbel te komen.

Over ‘Zin, Zout & Zegen’
In het EO-programma ‘Zin, Zout & Zegen’ reizen presentatoren Yvonne Sprunken en Petra de Joode door Nederland, op zoek naar authentieke geloofsverhalen en de rol van ‘geloof’ in het dagelijks leven. 

Zin, Zout & Zegen, zondag 17 feburari om 19.00 uur op NPO Radio 5.

'Nog even zondag' met Miranda Terpstra-van de Kerk

Petra de Joode | © NPO

Miranda Terpstra-van de Kerk is de drijvende kracht achter de website wijdekerk.nl. Deze stichting stelt zich ten doel om te laten zien dat lhbt’ers deel uitmaken van de kerk en brengt in kaart welke kerken homo’s verwelkomen. Het werk van de stichting kwam in een stroomversnelling na de Nashville-verklaring.

Terpstra ervaart het werk als een roeping. In ‘Nog even zondag’ gaat ze in gesprek met Petra de Joode. “Ik ga niet elke zondag naar de kerk”, vertelt ze. “Als ik ga tegenwoordig, dan houdt dat verband met mijn inzet voor Wijdekerk.  Ik ga met iemand naar de kerk die een kerk zoekt. Ik help dan echt bij het nemen van die eerste drempel. Zondag is voor mij ook de dag van samen ontbijten met lekkere broodjes. Ik help de kinderen met hun huiswerk; we gaan op bezoek bij vrienden of familie. Meestal is het een rustige dag. Ik vind het een dag van rust. Zondag dwingt mij dat ik niet door ga racen.”

Petra de Joode neemt - in verband met het zwangerschapsverlof van Marleen Stelling - de presentatie voor haar rekening.

Nog even zondag, zondag 17 februari om 22.00 uur op NPO Radio 5.