Icon--npo spotify youtube twitter facebook instagram whatsapp linkedin mail search arrow-right menu arrow down clock Icon video audio camera snapchat theme location

Ondergedoken burgemeester Jos Wienen te gast bij Elsbeth Gruteke in EO-radioprogramma

Onderweg, zaterdag 3 november, 22.00 uur, NPO Radio 5

1 november 2018

In het NPO Radio 5-programma ‘Onderweg’ spreekt Elsbeth Gruteke zaterdagavond met de Haarlemse burgemeester Jos Wienen. In het EO-programma reageert hij onder meer op de bedreigingen aan zijn adres en de keuze om zijn functie als burgemeester niet neer te leggen. Een bijzonder openhartig gesprek over zijn loopbaan, opgroeien en politiek, maar ook over de kwetsbaarheid van het bestaan en het leven in afhankelijkheid van God.

Sinds enkele weken leeft Wienen ondergedoken en wordt hij streng beveiligd. Bang dat hem iets overkomt is hij niet. “Ik voel mij niet onveilig, mijn beveiliging is uitstekend. Het is heel onverstandig voor mensen als ze me iets zouden willen doen." Hij mag zelf ook niet alles weten rondom de bedreiging, maar zegt in het gesprek met Elsbeth Gruteke wel dat de dreiging uit de criminele sfeer komt.

Op de vraag of hij zijn taak als burgemeester nog gewoon kan uitoefenen, antwoordt hij: “Ja, maar men zei dat het goed zou zijn als ik een ruime vakantie zou nemen. Daarvan heb ik gezegd: 'Dat ga ik niet doen. Dan ga ik op de loop voor dreigementen en dat wil ik niet.’ Je hebt een bepaalde verantwoordelijkheid en als criminaliteit in Nederland zo agressief kan worden dat ze denkt dat het bedreigen van ambtsdragers iets oplevert, dan moeten wij duidelijk maken dat wij geen duimbreed wijken. Het is een verkeerd signaal als ik nu even weg zou gaan." 

Het risico dat Wienen iets overkomt accepteert hij: "Ik heb tegen mensen gezegd: ‘Wij zijn in Hogerhand en daar heb ik vrede mee.”