Icon--npo spotify youtube twitter facebook instagram whatsapp linkedin mail search arrow-right menu arrow down clock Icon video audio camera snapchat theme location

EO vraagt met WHY SLAVERY? week lang aandacht voor moderne slavernij

Documentairereeks houdt pleidooi voor bevrijding in binnen en buitenland

28 september 2018

Vanaf 14 oktober besteedt de EO een week lang, elke dag uitgebreid aandacht aan moderne slavernij. De programmareeks start op zondag met een pleidooi voor bevrijding door Michael Curry. Dit is de bisschop die tijdens het huwelijk van prins Harry en Meghan Markle 'de preek van het jaar’ hield en miljoenen mensen inspireerde. Vanaf maandag is er vervolgens elke avond een documentaire te zien op NPO 2, waarin een verhaal centraal staat over moderne slavernij buiten Nederland. Aansluitend volgt een aangrijpende uitzending van een Nederlands dossier over moderne slavernij. Hiervoor ging de EO zelf op onderzoek naar slavernij in Nederland. Vijf personen die in Nederland als slaaf in verborgenheid hun leven leidden, brengt de EO in beeld.

Ook al is slavernij wereldwijd afgeschaft en verboden (land voor land vanaf 1794 tot 1981), toch is slavernij is niet een relikwie uit het verleden. Moderne slavernij treft volgens de Verenigde Naties meer dan 40 miljoen mensen. Vooral vrouwen. Ze worden gedwongen tot werk, seks of zijn tegen hun zin uitgehuwelijkt en vluchten is niet mogelijk. Hoe ziet moderne slavernij eruit? Wie treft het? En speelt het ook in Nederland? Dat zijn de vragen die in de EO-programmareeks Why Slavery? - over moderne slavernij - centraal staan.

Met deze programma’s sluit de EO aan bij het mondiale project Why Slavery? dat is georganiseerd door de Why Foundation. De Why Foundation verenigt meer dan 70 omroepen en non-profit organisaties rondom urgente maatschappelijke thema’s.  Gezamenlijk vertellen ze hierover op de podia van de massamedia. Spraakmakend en grensverleggend.

In Nederland is de EO de leidende omroep die in de week vanaf 14 oktober elke dag aandacht vraagt voor moderne slavernij. De serie is bij de EO een initiatief van de documentaire-afdeling, die hierin samenwerking heeft gezocht met andere programmagenres bij de EO: journalistiek (de dossiers over moderne slavernij in Nederland) en het geloofsgesprek (het gesprek met bisschop Michael Curry).  Op de site van EO Visie zal vanaf 10 oktober achtergrond informatie te lezen zijn over moderne slavernij. (visie.eo.nl/moderneslavernij)

Door deze samenwerking van programmamakers ontstaat een integraal programma-aanbod waarbij mensenrechten ver weg en dichtbij, en het ideaal van een wereld waarin alle mensen vrij zijn, met elkaar zijn verbonden. Zo hopen de makers de kijkers bewust te maken van ernstige misstanden in levens dichtbij en ver weg en te pleiten voor bevrijding.

Why Slavery? over moderne slavernij: vijf documentaires – vijf dossiers – één pleidooi voor bevrijding